สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมกับ บ. ไอบิทซ์ จำกัด จัดกิจกรรม “ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศ” พี่สู่น้อง

0
770

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ บริษัท ไอบิทซ์ จำกัด จัดกิจกรรม “ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศ” One Day Sharing UNI Project ให้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา โดยมี นายอนุพงษ์ รัฐิรมย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิด รองศาสตราจารย์ชาญชัย ศุภอรรถกร ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและทีมวิทยากร ประกอบด้วย นายมรุพงค์ โฉมเฉลา นายพงศกร อุดมบัว และ นายวรเทพ สมบูรณ์รุ่งโรจน์ ตัวจาก บริษัท ไอบิทซ์ จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากร เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ให้แก่รุ่นน้อง ทางด้านการบริหารจัดการข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศ และส่งเสริมการใช้งาน Open Source Software เพื่อพัฒนาระบบงานทางคอมพิวเตอร์ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงาน เพื่อเป็นแนวทางให้แก่นักศึกษาเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่การทำงานด้านนี้ต่อไปในอนาคต

รองศาสตราจารย์ชาญชัย ศุภอรรถกร ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรม “ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศ” ครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ซึ่งทางสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ได้รับความอนุเคราะห์จากทาง บริษัท ไอบิทซ์ จำกัด เป็นอย่างมาก เนื่องจากบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านบริการให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และภูมิสารสนเทศ (3S) การสำรวจพื้นที่ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ภายใต้สภาวะแวดล้อมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการพัฒนาเว็บไซต์ในประเทศไทย ซึ่งในปี 2549 ทางบริษัทยังได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้เป็นตัวแทนจำหน่ายแบบจำลองภูมิประเทศแบบสามมิติ ของบริษัท Solid Terrain Modeling lnc. ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยแบบจำลองมีลักษณะที่เป็นการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับภูมิประเทศแบบเสมือนจริง สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ในช่วงเช้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะได้รับความรู้จากวิทยากรตัวแทนของบริษัท ไอบิทซ์ จำกัด ในการฝึกปฏิบัติถึงกระบวนการสร้าง Application ให้มีประสิทธิภาพ และการปฏิบัติ Intro to Git, Git installation, Basic linux command – Git และ Git GUI และในช่วงบ่ายเป็นการปฏิบัติ Intro to Docker, Docker Installation, Basic linux command – Docker และ Docker Registry จากนั้นเป็นการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นรวมถึงแนวคิดการประยุกต์ใช้งาน ณ ชั้น 3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here