ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##สมาชิก สภท.”คึกคัก!! เข้าร่วมประชุม ลงทะเบียน รับเอกสาร วารสารสมาคมฯ สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคประเทศไทย

0
606

“สมาชิกสภท.”คึกคัก!! เข้าร่วมประชุม ลงทะเบียน รับเอกสาร วารสารสมาคมฯ สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคประเทศไทย (สภท.54ปี) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2562

วันนี้ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. สมาชิกสมาคมฯสภท.(54 ปี) ได้เดินทางมาร่วมลงทะเบียน การเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 โดยสมาคมฯ.กำหนดให้เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่ 08:00 น.ถึง 12:00 น. มีสมาชิกทยอยเดินทางมาจากทั่วประเทศ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์เชิงสะพานซังฮี้ เขตบางพลัด กทม.

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here