ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจติดตามสำรวจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ครัวเรือนละ 5,000 บาท ที่จังหวัดอุบลราชธานี

0
1349

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจติดตามสำรวจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ครัวเรือนละ 5,000 บาท ที่จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 8 ต.ค.62 ที่ห้องประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ (ส่วนหน้า) จังหวัดอุบลราชธานี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะลงพื้นที่ ตรวจติดตามเร่งรัดสำรวจรายชื่อประชาชน ที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินกรณีอุทกภัยของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุ โพดุลและคาจิกิ
โดยรัฐบาล ได้อนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติงบกลาง เยียวยา ให้ความช่วยเหลือช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ครัวเรือนละ 5,000 บาท และประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติ 32 จังหวัด ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ประมาณ4100,000 ครัวเรือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,092 ล้านบาท โดยเงินดังกล่าวพร้อมที่จะจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำ หากมีการตรวจสอบ รายชื่อ และเลข 13 หลัก จากตำบล อำเภอ และจังหวัด ที่ถูกต้องแล้ว และจังหวัดได้นำส่งให้กับกรมป้องกันบรรเทาและสาธารณภัย เพื่อจะได้ตรวจสอบยืนยันความถูกต้อง และส่งให้กับธนาคารออมสิน โดยจ่ายเงินเข้าระบบพร้อมเพย์
นอกจากนี้ยังเป็นการตรวจติดตามสร้างความเข้าใจกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จังหวัดอุบลราชานี ตามระเบียบการใช้ จ่ายค่าชดเชย ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน ครัวเรือนละ 5,000 บาท ทั้งนี้จังหวัดได้เร่งรัดดำเนินการสำรวจข้อมูล และหากดำเนินการสำรวจได้เร็วก็จะสามารถ โอนเงินให้กับประชาชน ที่ประสบภัยน้ำท่วม ให้กับผู้ประสบอุทกภัยได้เร็วขึ้น
ด้านเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือ ประชาชนที่ประสบภัยครัวเรือนละ 5000 บาท คือ น้ำท่วมบ้านพักอาศัยโดยฉับพลัน และได้รับความเสียหาย บ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 วัน และทรัพย์สินได้รับความเสียหาย บ้านพักอาศัยได้รัยความเสียหายจากอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม

Cr.ปชส.จังหวัดอุบลราชธานี

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here