ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ดร.อุตตม สาวนายน รมว.คลัง พร้อมคณะตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการบริหารงานกรมธนารักษ์ ในวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์

0
695

ดร.อุตตม สาวนายน รมว.คลัง พร้อมคณะตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการบริหารงานกรมธนารักษ์

วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์. ดร.อุตตม สาวนายน รมว.กระทรวงคลัง พร้อมด้วยนายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.กระทรวงการคลัง และคณะ เดินทางมา เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการบริหารกรมธนารักษ์ ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ โดยมี นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวต้อนรับ และแนะนำผู้บริหารกรมธนารักษ์ จากนั้นนำเสนอวีดีทัศน์ภารกิจภาพรวมของกรมธนารักษ์ โดยนายยุทธ นาหยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวบรรยายสรุปโครงการสำคัญเร่งด่วนของกรมธนารักษ์ จากนั้น ดร.อุตตม สาวนายน รมว.กระทรวงคลัง ได้มอบนโยบายการบริหารงาน เสร็จแล้วเดินทางกลับ

ดร.อุตตม สาวนายน รมว.คลัง เปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย ว่า ขอให้ อธิบดีกรมธนารักษ์คนใหม่ ดำเนินการวางแผนเพื่อนำที่ราชพัสดุมาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศชาติ โดยให้ทำงานร่วมกับธนาคารของรัฐในการนำพื้นที่ราชพัสดุมาใช้สนับสนุนแหล่งทำมาหากินให้กับ ชุมชน การท่องเที่ยว โดยยกระดับเส้นทางการท่องเที่ยวเดิมเปิดพื้นที่ใหม่ เพื่อให้ประชาชนได้จำหน่ายสินค้า รวมถึงการเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยการสร้างที่อยู่อาศัยให้ผู้สูงวัย โดยนำพื้นที่ที่มีความเหมาะสมมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อเนื่อง โดยความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ผ่านมา มีโครงการลักษณะคอมเพล็กซ์ขึ้นมาแล้ว จึงขอให้อธิบดีกรมธนารักษ์ไปดูเรื่องนี้ให้ต่อเนื่องและยั่งยืน ส่วนภาพรวมเศรษฐกิจใหญ่ๆในเรื่องการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนอุตสาหกรรมใหม่นั้น เป็นอีกโจทย์ของกรมธนารักษ์ ว่า จะดำเนินการอย่างไร ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์อีอีซี และพื้นที่เศรษฐกิจอื่นๆดร.อุตตม กล่าวเสริมอีกว่า กรมธนารักษ์ดูแลที่ราชพัสดุอยู่ถึง 12 ล้านไร่ หลายพื้นที่มีศักยภาพในการช่วยพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นตึงจำเป็นจะต้องใช้พื้นที่ราชพัสดุเป็นตัวช่วยในการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ให้เป็นไปได้อย่างดี ขอให้กรมธนารักษ์ดำเนินการเศรษฐกิจฐานรากเชิงรุก โดยจะต้องทำงานสอดประสานกับหน่วยงานอื่น ไม่มาคิดเพียงหน่วยงานเดียว จำเป็นต้องคิดร่วมกันในกรอบเดียวกัน

รมว.คลัง ยังกล่าวอีกว่า กรมธนารักษ์จะต้องวิเคราะห์พื้นที่ราชพัสดุกลุ่มจังหวัด และตามรายภูมิภาคที่สามารถนำไปสร้างประโยชน์ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งให้กรมธนารักษ์เร่งจัดทำแผนผังแบบดิจิทัลขึ้นมา เพื่อนำไปสู่ฐานข้อมูล Big Data ของกรมธนารักษ์ ซึ่งฐานข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ในระยะยาว และเป็นการติดตามว่ามีการใช้ที่ราชพัสดุตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ หากมีการบุกรุกหรือใช้ผิดวัตถุประสงค์จะได้เข้าไปดูแลเพื่อทำให้ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้กรมธนารักษ์ด้วย”ส่วนกรณีที่ส่วนราชการครอบครองพื้นที่แล้วมีการบุกรุก ก็ให้กรมธนารักษ์เข้าไปดู ว่าจะทำอย่างไรให้มีการใช้พื้นที่อย่างเหมาะสม เช่น ทำสัญญาเช่าให้เป็นเรื่องเป็นราวในอัตราที่เหมาะสม ผู้บุกรุกจะถูกยกสถานะเป็นผู้เช่า ส่วนราชการที่นำพื้นที่ไปใช้วัตถุประสงค์ก็ต้องเข้าไปดูแล บางกรณีอาจต้องนำพื้นที่คืนมา ดูให้อย่างเป็นธรรม และถูกต้อง” ดร.อุตตม กล่าวในที่สุด

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here