ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร .และคณะ ตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี

0
138

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร .และคณะ ตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี


วันที่ 12 ต.ค.2562 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร .และคณะ รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัย การฟื้นฟูหลังน้ำลดและการให้ความช่วยเหลือ ของจังหวัดอุบลราชธานีและศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี บรรยายสรุปและรับมอบสิ่งของพระราชทาน ประเภทอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
จากนั้น ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมกิจกรรมการฟื้นฟูหลังน้ำลด ทำความสะอาด วัด อาคาร เครื่องใช้ต่าง ๆ ของวัดเสนาวงศ์ ชุมชนท่าบ้งมั่ง เทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ และเยี่ยมโรงครัวพระราชทาน กรมทหารราบที่ 6 กองพลทหาราบที่ 6 แจกจ่ายอาหารให้กับผู้ประสบอุทกภัย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เวลา 13:00 น เยี่ยมกำลังพล กองพันทหารช่างที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 ที่ได้ดำเนินการ ซ่อม สร้างบ้าน ให้แก่คุณยายอุดร วงศ์ปัญญา อายุ 74 ปี เป็นผู้พิการทางสายตา อาศัยอยู่ บ้านเลขที่ 89 หมู่ 7 บ้านคูสว่างตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ ที่ประสบอุทกภัยน้ำจากแม่น้ำมูลไหลเข้าท่วมที่พักอาศัยทำให้บ้านถูกน้ำท่วมเกือบทั้งหลัง โดยกำลังได้เข้าดำเนินการซ่อมแซมบ้านตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 รวมใช้ระยะเวลาในการซ่อมแซมบ้าน 6 วันใช้งบประมาณ ทั้งสิ้น 132, 000 บาท
จากนั้นได้มอบอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนให้แก่ คุณยายอุดร และพบปะให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของมูลนิธินายช่างไทยและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มาปฏิบัติงานที่บ้านคูสว่าง ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Cr.ปชส.จังหวัดอุบลราชธานี

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here