ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##อุบลฯ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ส่วนราชการ และภาคเอกชน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติพื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย หลังน้ำลด เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

0
633

อุบลฯ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ส่วนราชการ และภาคเอกชน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติพื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย หลังน้ำลด เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


เมื่อวันที่ 13 ต.ค.2562 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติพื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี ณ บ้านคูสว่าง ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน และประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการทำกิจกรรม ฟื้นฟูถนน วัด โรงเรียน และสิ่งสาธารณะประโยชน์รวมถึงที่อยู่อาศัยของประชาชนผู้ประสบอุทกภัย บ้านคูสว่าง อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี การน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและความร่วมมือร่วมใจกันทำความดี เพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน

Cr ปชส.จังหวัดอุบลราชธานี

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here