ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์ประเทศไทย (CTJ)

0
524

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์ประเทศไทย (CTJ)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2
อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
(ตรงข้ามรพ.วชิระ)
ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ นายมงคล บางประภา ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์ ประเทศไทย เปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 5/2562 โดยมีวาระสำคัญหลายหัวข้อ เช่น เรื่องแสดงความยินดีกับสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.)ในโอกาสครบรอบ 54 ปี, การให้ข้อมูลคณะสอบสวนและวินิจฉัยว่าด้วยนิยามสื่อมวลชน, เรื่องการจัดสัมมนาให้ความรู้ในองค์กรสมาชิกทั้งในกทม.และต่างจังหวัด, แจ้งความคืบหน้าสมาคมนักหนังสือพิมพ์เวียดนาม(VJA) ที่จะมาเยือน ประเทศไทย โดยเป็นแขกของสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2562, เรื่องการส่งมอบประธาน(CAJ)ต้นปี 2563, โครงการอบรมสื่ออินเทอร์เน็ตนักข่าวอาเซียน, โครงการอาเซียนไฮเวย์ ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม, และการจัดทำวารสารครบรอบ 40 ปี สมาพันธ์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยมีนายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี
ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล เลขาธิการสมาพันธ์หนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน-ที่ปรึกษาสมาพันธ์ฯ, นายสุวัฒน์ ทองธนากุล ที่ปรึกษาสมาพันธ์ฯ, นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.54ปี) รองประธานสมาพันธ์ฯ, นายกวีพงษ์ ประเทืองสุขสาคร กรรมการสมาพันธ์ฯ , พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 10 องค์กรสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน

Cr.สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here