ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##กรมการจัดหางาน เดินหน้าสร้างอาชีพเสริมรายได้กลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน กลุ่มจักสานชะลอมใส่ไหเหล้าอุ ที่บ้านกอก จ.นครพนม

0
973

กรมการจัดหางาน เดินหน้าสร้างอาชีพ เสริมรายได้กลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน กลุ่มจักสานชะลอมใส่ไหเหล้าอุ ที่บ้านกอก จ.นครพนม

กรมการจัดหางาน มุ่งสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน กลุ่มจักสานชะลอมใส่ไหเหล้าอุ ที่บ้านกอก ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม ช่วยให้สมาชิกกลุ่มสามารถประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้นอกเหนือจากการทำนาเป็นอาชีพหลักกว่า 2 หมื่นบาทต่อเดือน เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมชมกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน กลุ่มจักสานชะลอมใส่ไหเหล้าอุ ที่บ้านกอก เลขที่ 204 หมู่ 5 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม กลุ่มจักสานชะลอมฯ มีสมาชิก 10 คน และมีผู้สูงอายุรวมอยู่ด้วย โดยได้จดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มรับงานไปทำที่บ้านกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนมเมื่อปี 2560 ซึ่งสำนักงานฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่ม เพื่อให้กลุ่มมีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยนางเธียรรัตน์ กล่าวว่า “กลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน กลุ่มจักสานชะลอมใส่ไหเหล้าอุ” เป็นกลุ่มที่รวมกันทำในช่วงว่างจากการทำนา โดยวัตถุดิบที่สานจะเป็นเส้นพลาสติก ซึ่งอุปกรณ์ทั้งหมดผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้จัดหามาให้ กลุ่มรับงานฯ จะสานได้ราคาใบละ 4-5 บาท สามารถทำได้สูงสุดวันละ 100 ใบต่อคน สินค้าที่ส่งออกมาจากกลุ่มลูกค้าที่มีออเดอร์ในช่วงเทศกาลต่างๆ ประมาณ 500-1,000 ชิ้นต่อสัปดาห์ โดยจะนำไปเป็นของขวัญของฝาก ช่วยให้สมาชิกสามารถประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้นอกเหนือจากการทำนาเป็นอาชีพหลักได้ 15,000 – 20,000 บาทต่อเดือน ส่งผลให้สมาชิกมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพและมีครอบครัวอบอุ่น มีคุณภาพชีวิตที่ดี”@รภัสสา(ปุ้ม) pr.mol

ธวัชชัยเฟื่องอนันต์ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here