ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

0
602

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี / พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เชิญสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วย หมอน มุ้ง และผ้าห่มกันหนาว จำนวน 16,504 ชุด ไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี / โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่นายอำเภอ และผู้แทนนายอำเภอ เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่แต่ละอำเภอของจังหวัดอุบลราชธานี / การได้รับสิ่งของพระราชทาน ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นล้นพ้น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เป็นต้นมา จังหวัดอุบลราชธานี ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุลและคาจิกิ ทำให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก / ปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยได้คลี่คลายลงและเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว / สำหรับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย​ ส่วนหน้าจังหวัดอุบลราชธานี​ จะปิดในวันที่​ 25​ ตุลาคม 2562 นี้

Cr.ปชส.จังหวัดอุบลราชธานี

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here