ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

0
604

จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5


เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 62 เวลา 19.20 น ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ลานขวัญเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี ศาลากลางหลังเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน เหล่ากาชาดจังหวัด นักเรียน นักศึกษา จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในวันคล้ายวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชานี กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระองค์ท่าน ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐตลอดรัชสมัย ทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ และทรงปกครองพระราชอาณาจักรให้มีความมั่นคง และร่มเย็นเป็นสุข ทรงพระราชอุตสาหะเสด็จประพาสต้น เพื่อสดับตรับฟังทุกข์สุขของปวงพสกนิกรในท้องถิ่นต่างๆ พระองค์มีพระราชดำริพัฒนาชาติบ้านเมือง ให้มีความเจริญทุก ๆ ด้าน ทรงนำวิทยาการที่ได้รับจากการเสด็จ ดำเนินไปเยือนต่างประเทศ มาวางรากฐานพัฒนาชาติบ้านมาวางรากฐานการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านการปฎิรูปบริหารราชการแผ่นดิน การปฎิรูประบบการเงินการคลัง การศึกษา การสาธารณูปโภค ทรงยกเลิกระบบทาส ระบบไพร่ และทรงนำศาสตร์การปกครองของไทย และชาติสากล มาผนวกดใช้ในการปกครองพระราชอาณาจักร นำพาชาติบ้านมืองให้ผ่านพันภัย ดำรงอธิปไตยและความเป็นเอกราชของชาติ ไว้ได้อย่างมั่นคง ทำให้ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองสืบเนื่องมาจนกาลปัจจุบัน

Cr.ปชส.จังหวัดอุบลราชธานี

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here