ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว ส่งผู้ประสบภัยกลับบ้านและพิธีบายศรีสู่ขวัญ

0
276

จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว ส่งผู้ประสบภัยกลับบ้านและพิธีบายศรีสู่ขวัญ


เมื่อวันที่ 25ต.ค.62 เวลา 10.00 น. ที่ วัดเสนาวงศ์ ชุมชนท่าบ้งมั่ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวส่งผู้ประสบภัยกลับบ้านและพิธีบายศรีสู่ขวัญจากสถานการณ์อุทกภัย
จังหวัดอุบลราชธานีและการร่วมปฏิบัติการ ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยมาอย่างต่อเนื่องกว่า 2 เดือนซึ่งได้รับทราบถึงสภาพปัญหาที่หลากหลาย และได้รับรู้ถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยพิบัติในครั้งนี้และที่สำคัญได้เห็นความรักความห่วงใยของประชาชนคนไทยที่ไม่เคยทิ้งกัน จากทุกภาคส่วนทั่วทุกสารทิศซึ่งได้นำสิ่งของจำเป็นที่ใช้ในการดำรงชีวิตรวมถึงเงินบริจาคให้แก่พี่น้องผู้ประสบอุทกภัย จนสามารถช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้สามารถดำรงชีวิตในภาวะฉุกเฉินได้
ทั้งนี้สถานการณ์ได้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วและพี่น้องประชาชน ที่ประสบอุทกภัยได้อพยพขนย้ายสิ่งของกลับเข้าสู่บ้านพักอาศัยจนถึงครัวเรือนสุดท้ายด้วยความปลอดภัยแล้วสำหรับการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูในทุกๆด้านก็จะได้เข้าสู่กระบวนการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีที่ได้รับผลกระทบให้ได้รับการช่วยเหลือตามสิทธิ ต่อไป
ในโอกาสนี้ จึงจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญเพื่อเป็นขวัญกำลังใจพร้อมขอบคุณไปยังเจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงาน ทุกองค์กรทั้งภาครัฐภาคเอกชน และพี่น้องภาคประชาชนที่มีน้ำใจเสียสละกำลังกาย กำลังใจกำลังทรัพย์ ในกาช่วยเหลือแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้

Cr.ปชส.จังหวัดอุบลราชธานี

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here