ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ผอ.ปปส.กทม. พร้อมคณะ เข้าพบ ผบช.น. หารือข้อราชการ แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และแสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

0
586

ผอ.ปปส.กทม. พร้อมคณะ เข้าพบ ผบช.น. หารือข้อราชการ แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และแสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. : นางสาวจันทร์เพ็ญ จิตร์วิวัฒน์ ผอ.ปปส.กทม. พร้อมด้วยแพทย์หญิงดวงพร ปิณจีเสคิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย , นายพงษ์ธร พัฒนภักดี ผชช.ปปส.กทม. ผอ.บก. ผอ.วฝ. ผอ.ปพ. และเจ้าหน้าที่ ปปส.กทม. รวม 15 คน เข้าพบ พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น. และพล.ต.ต.พีระพงศ์ วงษ์สมาน รอง ผบช.น. ณ กองบัญชาการตำรวจนครบาล เพื่อหารือข้อราชการ แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปี 2563 โดยมีประเด็นการหารือ ดังนี้

  1. โครงสร้างและการอำนวยการของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร (ศอ.ปส.กทม.) และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขต (ศอ.ปส.ข.)
  2. การเร่งรัดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นชุมชนที่มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในทุก บก.น. ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
  3. แนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2563
    3.1 ด้านการปราบปราม เน้นการพัฒนางานด้านการข่าวเพื่อสลายโครงสร้างเครือข่ายการค้ายาเสพติด การสกัดสกั้นการนำเข้า – ส่งออกยาเสพติด และการปราบปรามพื้นที่แพร่ระบาด แหล่งมั่วสุมในชุมชน รวมทั้งการสืบสวนขยายผล และการตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด
    3.2 ด้านป้องกัน เน้นการสร้างภูมิคุ้มและการป้องกันยาเสพติด โดยครูตำรวจ D.A.R.E. การพัฒนาชุดวิทยากรเพื่อการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดเชิงรุกแบบเคลื่อนที่ (Mobile Team) ทั้งในสถานศึกษาและชุมชน
    3.3 ด้านบำบัด ขอความร่วมมือเร่งรัดให้ทุก สน. ดำเนินการค้นหา และนำผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาตามความเหมาะสม รวมทั้งการติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือ หลังกลับมาสู่ครอบครัว ชุมชน
  4. กรอบการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน บช.น. และการบูรณาการร่วมกัน

ทั้งนี้ ผอ.ปปส.กทม. และคณะ
ผู้แทน กทม. ได้มอบกระเช้าผลไม้ ให้ ผบช.น. และรอง ผบช.น. และกล่าวแสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ด้วย

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here