ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##บิ๊กหยิม”อธิบดีกรมธนารักษ์ ลงพื้นที่ ขับเคลื่อนนโยบายเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ เตรียมพร้อมส่งมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

0
329

บิ๊กหยิม” อธิบดีกรมธนารักษ์ ลงพื้นที่ ขับเคลื่อนนโยบายเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ เตรียมพร้อมส่งมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. : นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ เตรียมพร้อมส่งมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมร่วมกับชุมชน โดยมีนายสุทธพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี, นายจงภัก ใจดี ธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี, คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี (คบจ.), ข้าราชการกรมธนารักษ์ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ได้แก่ นครศรีธรรมราช ระนอง ชุมพร กระบี่ ภูเก็ต พังงา ตรัง และพัทลุง, นายก อบต., กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน, องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี, กลุ่มองค์กรพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี, กลุ่มองค์กรบางสวรรค์ พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี, ประชาชนในพื้นที่ตำบลตะปานร่วมให้การต้อนรับ และนางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ รองอธิบดีด้านที่ราชพัสดุ กล่าวรายงาน น่าจะช่วงบ่าย นายวารุจ ศิริวัฒน์ ที่ปรึกษา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานพิธีมอบ สัญญาเช่าที่ดิน ราชพัสดุ โครงการ ธนารักษ์ประชารัฐ 300 ราย โดยมี นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์, นายสุทธพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี, นายจงภัก ใจดี ธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี, คณะผู้บริหารฯ ร่วมในพิธีด้วย

นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า “กรมธนารักษ์ ได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวผ่านโครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ ซึ่งเป็นการจัดหาพื้นที่จำหน่ายสินค้าเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยมีรูปแบบเป็นที่ประชุมอเนกประสงค์ และเป็นพื้นที่จัดตลาดชุมชนเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่และเชื่อมโยงไปกับการท่องเที่ยวชุมชน”อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวต่อว่า “การจัดโครงการ “เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ” เป็นโครงการที่กรมธนารักษ์ได้ดำเนินการร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนทำให้ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างมั้นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน


ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here