ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##พิธีบวงสรวงเปิดฟ้าเปิดดินอัญเชิญองค์เทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้มาสถิตในปะรำพิธี สมโภชองค์พระกฐินสามัคคี- พระพุทธรูปศักดิ์ที่แกะจากหินศักดิ์สิทธิ์ และยกฉัตรทอง ณ.วัดแสงแก้วโพธิญาณ

0
1109

พิธีบวงสรวงเปิดฟ้าเปิดดินอัญเชิญองค์เทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้มาสถิตในปะรำพิธี สมโภชองค์พระกฐินสามัคคี- พระพุทธรูปศักดิ์ที่แกะจากหินศักดิ์สิทธิ์ และยกฉัตรทอง ณ.วัดแสงแก้วโพธิญาณ

วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต (พระภาวนารัตนญาณ วิ.) เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย” ประธานสงฆ์ นำคณะพระภิกษุสงฆ์-สามเณร วัดแสงแก้วโพธิญาณ ประกอบพิธีบวงสรวงเปิดฟ้าเปิดดินอัญเชิญองค์เทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้มาสถิตในปะรำพิธีสมโภช องค์พระกฐินสามัคคี และสมโภชน์ องค์พระพุทธปฏิมา ที่แกะสลักจากหินศักดิ์สิทธิ์ 3 องค์ ได้แก่ องค์ที่ 1 หินแม่น้ำโขง (พระประธานองค์ใหญ่ สีดำ) องค์ที่ 2 หินจุยเจีย (สีขาว) (พระประธานองค์ซ้ายมือ) องค์ที่ 3 หินออบซิเดี๊ยน (สีดำ) (พระประทานองค์ขวามือ) ซึ่งการนำหินที่มีคุณค่าทางทรัพยากรธรรมชาติมาแกะสลักเป็นองค์รูปพระพุทธ เพื่อให้ประชาชนที่เลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนา เข้ากราบสักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล จากองค์พระประธานทั้ง 3 องค์นี้ โดยได้กราบอาราธนานิมนต์พระเถรานุเถระนั่งปรกในพิธี ได้แก่
องค์ที่ 1 พระเทพศีลวิสุทธิ์เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เจ้าอาวาสวัด ประชุมชลธารา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
องค์ที่ 2 พระรัตนมุนี (ปุณณมี วิสารโท ,ผศ.ดร.) เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย
องค์ที่ 3 พระราชสิทธินายก รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย
องค์ที่ 4 พระครูบาสนอง สุมโน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยเขาควาย
องค์ที่ 5 พระครูอินทจักรโสภณ (หลวงปู่ครูบาคำฝั้น อินทวณฺโณ) เจอวาสวัดคอโชค
องค์ที่ 6 พระอาจารย์วิบูลย์ ธมฺมเตโช เจ้าอาวาสวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์
องค์ที่ 7 พระครูวิบูลภาวนานุศาสก์ (พระครูบาสนิท พุทฺธวโส) เจ้าอาวาสวัดห้วยบง
องค์ที่ 8 พระครูชัยมังคลารักษ์ (พระครูบาพิรุณสิริจฺนโท) เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล
องค์ที่ 9 พระครูวิกรมสมาธิคุณ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุจอมกิตติ
องค์ที่ 10 พระครูอรรถกิจจาทร (หลวงปู่ครูบาอุ่น อตฺตกโม) เจ้าอาวาสวัดโรงวัว
องค์ที่ 11 พระเดชพระคุณพระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอแม่สาย
องค์ที่ 12 พระเดชพระคุณพระภาวนาโกศลเถระ เจ้าอาวาสวัดมงคลธรรมกายาราม
องค์ที่ 13 พระเดชพระคุณพระไพศาลประชาทร วิ. เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง
องค์ที่ 14 พระเดชพระคุณพระพุทธิญาณมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย
องค์ที่ 15 หลวงปู่ครูบาอินสม สทฺรจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดปางน้ำฮ้าย
และมีพระเถรานุเถระนั่งเจริญพระพุทธมนต์ 9 องค์ ซึ่งมี พุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาจากทั่วสารทิศ ร่วมในพิธี

หลังจากนั้นในช่วงเย็นได้ประกอบพิธียกฉัตรทอง 5 ฉัตร ประดิษฐานบนยอดมณฑปจตุรมุข ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วเกล้า โดยในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562 ทาง “วัดแสงแก้วโพธิญาณ” ได้กำหนดงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ขึ้น จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ผู้ที่มีความเลื่อมใส และมีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี และร่วมสักการะ พระพุทธปฏิมาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นี้โดยมีนายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมเทวาลัยองค์เทพประทานพร (สททท.) ,อ.มังกร พันเศียร (เชียง ถง หลง) ประธานฝ่ายพิธีกรรมสมาคมเทวาลัยองค์เทพประทานพร (สททท.) และคณะ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here