ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ณ โรงเรียนโนนค้อคุลุ อำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานี

0
1079

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย
ณ โรงเรียนโนนค้อคุลุ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนโนนค้อคุลุ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายประเดิม บุญเกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนค้อลุคุ เป็นประธานเปิดและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักเกียรติ จิตคติ หัวหน้าโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำทีมคณาอาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีลงพื้นที่บริการวิชาการจัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็กสัญจร ให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโนนค้อลุคุ โรงเรียนไร่ใต้ และโรงเรียนผักหย่า จำนวน 137 คน พร้อมทีมวิทยากรและนักศึกษาพี่เลี้ยงจากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 12 คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักเกียรติ จิตคติ หัวหน้าโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย เป็นโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้นได้ทำกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย โดยมีผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และพี่เลี้ยงนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก คอยดูแลให้คำแนะนำระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมด้วยตนเอง เพื่อกระตุ้นความสนใจการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ให้รู้จักสังเกต รู้จักคิด รู้จักตั้งคำถาม และค้นหาคำตอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชน ได้รับงบสนับสนุนจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นอกจากกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็กสัญจรแล้ว ยังมีกิจกรรมฟื้นฟูหลังน้ำลด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเคแอสไซน์ จำกัด และบริษัทเคแอสไซน์ (ประเทศไทย) จำกัด เอื้อเฟื้อสีทาอาคาร และสีทาไม้ พร้อมอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมความเสียหายหลังน้ำท่วม เพื่อใช้ซ่อมแซมและทำความสะอาดอาคารสถานที่ที่ได้รับความเสียหายให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้ดังเดิม

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ข่าว/ภาพ ภาควิชาเคมี ม.อุบลฯ

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here