ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัตนาพรรณวดี ได้ทรงมีเมตตาประทานทุนให้เด็กพิการ ซึ่งมีฐานะยากจนในปีการศึกษา 2562 ซึ่งคณะกรรมการมูลนิธิคุณพุ่ม พิจารณาอนุมัติทุนการศึกษาให้กับเด็กพิการในจังหวัดอุบลราชธานี รวมจำนวนทั้งสิ้น 188 ทุน

0
1306

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัตนาพรรณวดี ได้ทรงมีเมตตาประทานทุนให้เด็กพิการ ซึ่งมีฐานะยากจนในปีการศึกษา ๒๕๖๒ นี้ ซึ่งคณะกรรมการมูลนิธิคุณพุ่ม พิจารณาอนุมัติทุนการศึกษาให้กับเด็กพิการในจังหวัดอุบลราชธานี รวมจำนวนทั้งสิ้น 188 ทุน ทุนละ 5,000 บาท โดยมีนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่มของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งทางมูลนิธิคุณพุ่มได้มอบหมายให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้ดำเนินการ และมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการในจังหวัดอุบลราชธานี

ซึ่งเด็กออทิสติกและเด็กพิการในพื้นที่ได้เข้ารับประทานทุนต่อหน้าพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้อ่านกระแสพระราชดำรัสของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ประทานถึงผู้รับทุน พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่ผู้รับทุน โดยมีนางจันทร์ฉวีวรรณ สีมาฤทธิ์ ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนผู้ปกครองอ่านสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ ดร.สุรพล เสนบุญ ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษา เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงาน และเบิกตัวผู้รับประทานทุน เข้ารับทุนหน้าพระรูป ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ผู้รับประทานทุนเข้ารับทุน ตามลำดับ จำนวน 188 ทุน
ดร.สุรพล เสนบุญ ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษา เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่าสืบเนื่องจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีได้ทรงมีเมตตาประทานทุนให้กับเด็กออทิสติกและเด็กพิการทุกประเภทในทุกจังหวัดเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ผู้ปกครองของเด็กได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบุตรหลานที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อให้เด็กได้มีศักยภาพและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินทุนที่ได้รับดังกล่าว จะมีคณะกรรมการติดตามการใช้จ่าย พร้อมกับรายงานการใช้เงินต่อมูลนิธิคุณพุ่มอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามพระประสงค์ของมูลนิธิคุณพุ่ม ผ่านการนำเงินที่ได้ไปใช้จ่ายในการพัฒนาความก้าวหน้าด้านการศึกษา การรักษาพยาบาล และความจำเป็นอื่นๆต่อไป
เพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และสามารถช่วยเหลือตนเองได้ การพัฒนาบุตรหลานท่าน ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุนการศึกษาจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาภาระท่านระดับหนึ่ง เด็กพิการจะมีศักยภาพ และช่วยเหลือตนเองได้มากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครอง ขอให้กำลังใจทุกท่าน มีความอดทน มุ่งมั่นในการพัฒนาบุตรหลาน เพื่อให้มีศักยภาพและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ดร.สุรพล เสนบุญ ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษา เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี กล่าว

ยงยุทธ ผูกพันธ์ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here