ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “กองทุนแม่ของแผ่นดินจากหมู่บ้านสู่เครือข่ายแห่งความดีงาม”

0
579

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “กองทุนแม่ของแผ่นดินจากหมู่บ้านสู่เครือข่ายแห่งความดีงาม”

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 : นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562 ณ หอประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 จัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้ทรงพระราชทานแนวทางกองทุนของแผ่นดิน ในคราวเสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2546 เพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก, นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส., พลโทสุรเชษฐ์ ตันยะเวช ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานมวลชน.กอ.รมน.ภ.3 และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมด้วยมวลชนแกนนำหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินและหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 265 หมู่บ้าน/ชุมชน

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึง รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดโดยให้มีการกำหนดแนวทางการดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
ปี 2563 โดยมุ่งเน้นในการเสริมสร้างพื้นที่ปลอดภัย โดยในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน เน้นการสร้างความเข็มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน โดยการใช้กระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน โดยจังหวัดพิษณุโลก มีหมู่บ้าน/ชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน 255 หมู่บ้าน และมีหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่ได้รับเงินขวัญถุงพระราชทานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 อีกจำนวน 10 หมู่บ้าน/ชุมชน รวมจำนวนทั้งสิ้น 265 หมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งการจัดงานมหกรรมฯ ในวันนี้ นอกจากพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2562 แล้ว ยังเป็นการให้ผู้นำชุมชน และมวลชน ได้ร่วมกันตระหนักถึงการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเอง โดยการดึงพลังชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

  • โดยหลังจากเสร็จสิ้นพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2562 และพิธีมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้กับหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 10 หมู่บ้าน/ชุมชนแล้ว ได้มีพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก และพิธีปล่อยขบวนรถอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทาน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้ทรง เผยแผ่พระบารมีดูแลพสกนิกรให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขเสมอมา@จจ. ป. ป. ส. #

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here