ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการตำรวจ บก.อก.บช.น. และ ศฝร.บช.น. ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3

0
743

ทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการตำรวจ บก.อก.บช.น. และ ศฝร.บช.น. ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3

สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในด้านสุขภาพร่างกายของข้าราชการตำรวจ ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญขององค์กร อีกทั้งมีความห่วงใยต่อข้าราชการตำรวจทุกนายในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจนครบาล และ ศูนย์ฝึกอบรม กองบัญชาการตำรวจนครบาล (ศฝร.บช.น.) จึงจัดโครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการตำรวจ ฝ่ายอำนวยการ 1-7 บช.น. (ฝอ.1-7 บช.น.) และ ศฝร.บช.น. ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3 (3เดือน/ครั้ง) ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.ถึง 16.30 น. หรือจนกว่าจะเสร็จสิ้นการทดสอบสมรรถนะร่างกาย ณ บริเวณอาคารที่ทำการ กองบัญชาการตำรวจนครบาล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการตำรวจทุกนายได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง อีกทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างความตื่นตัวในการออกกำลังกายรักษาสมรรถนะของร่างกาย ให้มีความพร้อมอยู่เสมอ มีความกระฉับกระเฉง โดยไม่มีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า พร้อมปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของข้าราชการตำรวจที่ดีขึ้น

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here