ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##อุบลฯ ไทยเบฟ มอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาว ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 15,000 ผืน

0
250

อุบลฯ ไทยเบฟ มอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาว ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 15,000 ผืน


วันที่ 28 พ.ย.62 ที่หอประชุมโรงเรียนสว่างวีระวงศ์ อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นายธนิต ธรรมสุคติ ผู้บริหาร บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และคณะ มอบผ้าห่มกันหนาว ตามโครงการ “ไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 20 ประจำปี 2562” ให้แก่ประชาชนผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย ผู้เดือดร้อนทั่วไป คนพิการทุพพลภาพ และนักเรียน ที่ประสบภัยหนาว ในพื้นที่อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,500 ผืน และผ้าห่มที่ได้รับจัดสรรอีก จำนวน13,500 ผืน ในครั้งนี้ จังหวัดจะนำไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาว หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็น ในพื้นที่ ให้ครบทั้ง 25 อำเภอ
สำหรับสถานการณ์ภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงฤดูหนาวของในปีนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศว่า จะมีอากาศหนาวเย็นกว่าปีที่ผ่านมา อากาศจะเย็นอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมกราคม 2563 และโดยที่ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่ส่วนใหญ่ มีสภาพเป็นที่ราบลุ่ม บางพื้นที่ติดกับแม่น้ำและภูเขา จึงทำให้มีอากาศหนาวเย็น ในช่วงฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวจัด
สำหรับความต้องการเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ราษฎรในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ.2563 พบว่ามีราษฎรในพื้นที่มีความต้องการเครื่องกันหนาวจำนวน 307,219 คน แยกเป็น ดังนี้ ผู้สูงอายุ 181,707 คน เด็กไร้ผู้อุปการะ 5,207 คน คนพิการทุพพลภาพ 45,694 คน ผู้มีรายได้น้อย 42,706 คน ผู้เดือดร้อนทั่วไป 31,905 คน
ด้านแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็น ปีนี้ โดยจังหวัดอุบลราชธานี ขอรับการสนับสนุนเครื่องกันหนาวไปยังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน องค์กรและมูลนิธิต่าง ๆ เพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ ต่อไป

Cr.ปชส.จังหวัดอุบลราชธานี

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here