ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ปปส.กทม.ประชุมขับเคลื่อน ศอ.ปส.ย.กทม.

0
711

ปปส.กทม.ประชุมขับเคลื่อน ศอ.ปส.ย.กทม.

วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. : นางสาวจันทร์เพ็ญ จิตร์วิวัฒน์ ผอ.ปปส.กทม. เป็นประธาน การประชุมคณะทำงาน ศอ.ปส.ย.กทม. เพื่อสรุปแผนการดำเนินงานและระบบการบริหารจัดการ ศอ.ปส.ย.กทม. ปี 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 2 สำนักงาน ป.ป.ส. เขตหลักสี่ โดยสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ปปส.กทม.ร่วมกับคณะทำงาน ศอ.ปส.ย.กทม. ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2562 และจัดทำแผนการดำเนินงาน ศอ.ปส.ย.กทม. ปี 2563 ณ โรงแรมเอ็มทู เดอ บางกอก เขตดินแดง โดยการประชุมวันนี้เป็นการนำสรุปผลการประชุมที่ได้มาสรุปผลการดำเนินงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระดมความคิด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและจัดทำแผนการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มารวบรวมวิเคราะห์ ประมวลผล รวมทั้งพิจารณาระบบบริหารจัดการ ศอ.ปส.ย.กทม.และเครือข่าย และแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน ปี 2563

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here