ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##รพ.50 พรรษาฯจังหวัดอุบลฯขอเชิญร่วมทำบุญ ผ้าป่าสามัคคี ตัดถนนเส้นใหม่สู่ รพ.50 พรรษาฯ จังหวัดอุบลฯเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการรับส่งผู้ป่วย

0
1314โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ขอเชิญร่วมทำบุญ ผ้าป่าสามัคคี ตัดถนนเส้นใหม่สู่ รพ.50 พรรษาฯ เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ในการรับส่งต่อผู้ป่วย


เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ.ห้องประชุมพรหมวชิรญาณ โรงพยาบาล 50 พรรษาฯนายแพทย์เศวต ศรีศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ประชาสัมพันธ์งานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อร่วมสร้างทางดำเนินชีวิต ตามโครงการการสร้างถนนเส้นใหม่ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ – ถนนสายรอบเมือง 231 เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ในการรับส่งต่อผู้ป่วย เพื่อเพิ่มช่องทางการสัญจรของผู้มารับบริการของโรงพยาบาลและชุมชนใกล้เคียง และเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนเมืองในอนาคต
ทั้งนี้โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นโรงพยาบาลทั่วไป มีพระภิกษุและประชาชนทั่วไปมารับบริการเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี ในปัจจุบันมีการขยายตัวของชุมชนอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการเดินทางมาโรงพยาบาล 50 พรรษาฯ ในเส้นทางเดิม (ปากทางบ้านปลุกดุก ถนนอุบลตระการ – รพ. 50 พรรษาฯ) มีความแออัด ไม่สะดวกในการสัญจร และไม่สามารถขยายช่องทางจราจรให้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมได้
โรงพยาบาล 50 พรรษาฯ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ชุมชนบ้านปลาดุก หมู่ที่ 3 และชุมชนบ้านปลาดุกทอง หมู่ที่ 19 จึงได้ริเริ่มจัดทำและก่อสร้างถนนเส้นใหม่ขึ้น โดยมีโรงพยาบาล 50 พรรษาฯ เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและดำเนินการ


โดยถนนเริ่มต้นจาก บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาล 50 พรรษาฯ บริเวณบ้านปลาดุก หมู่ที่ 3 ลงไปทางทิศใต้ ผ่านบ้านปลาดุกทอง หมู่ที่ 19 ผ่านหน้าวัดป่าเทพกิตติมุณี เชื่อมต่อกับถนนสายรอบเมือง 231 บริเวณบ้านดงแสนสุข ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี รวมระยะทางทั้งสิ้น 2.6 กิโลเมตร
ถนนเส้นใหม่ เป็นแนวถนนเส้นเดิมที่มีอยู่แล้ว (กว้าง 6 เมตร) ชุมชนตามแนวถนนเดิมทั้ง 2 ฝั่ง ร่วมบริจาคที่ดินเพื่อทำถนนสาธารณะ ฝั่งละ 3 เมตร ทำให้มีช่องทางจราจรกว้างขึ้น รวมเป็น 12 เมตร และถนนบางส่วนได้ทำการตัดขึ้นมาใหม่ โดยชุมชนบ้านปลาดุก หมู่ที่ 3 และชุมชนบ้านปลาดุกทอง หมู่ที่ 19 บริจาคที่ดินรวมกัน เพื่อทำเป็นถนนสาธารณะเส้นใหม่ กว้าง 20 เมตร ยาว 800 เมตร
สำหรับการดำเนินการก่อนสร้าง งบประมาณยังไม่เพียงพอ โรงพยาบาล 50 พรรษาฯ จึงขอโอกาสจากผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสร้างทางดำเนินชีวิตที่ปราศจากทุกข์ โศก โรคภัย เข้าสู่โรงพยาบาลสงฆ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพัฒนาโรงพยาบาลสงฆ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2562 เพื่อสมทบทุนตามวัตถุประสงค์ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
หากไม่สะดวกในการเดินทางมาทำบุญด้วยตนเองและมีจิตศัทธาจะร่วมบริจาค สามารถสมทบทุนได้ทางบัญชีธนาคารกรุงไทย
หมายเลขบัญชี 321-0-55489-7 ชื่อบัญชี ผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างถนนโรงพยาบาล ๕๐พรรษา มหาวชิราลงกรณ และสามารถส่งหลักฐานการโอน พร้อมทั้งแจ้งชื่อ สกุล ที่อยู่ เพื่อจัดส่งใบอนุโมทนา นำไปลดหย่อนภาษีได้ทาง FB Fanpage : ผ้าป่าเพื่อโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ และในวันประชาสัมพันธ์โครงการทางผู้อำนวยการ โรงพยาบาล 50 พรรษาได้พาคณะสื่อมวลชนลงดูพื้นที่เส้นทางจาก รพ. 50 พรรษามหาวชิราลงกรณถึงถนนเส้นรอบเมือง 231 ระยะทาง 2.6 กิโลเมตร

ยงยุทธ ผูกพันธ์และทาริกา แก้วขาว ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here