ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานเดิน – วิ่ง การกุศล 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี “หมอยา พาแล่น”

0
993

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จัดงานเดิน – วิ่ง การกุศล 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี “หมอยา พาแล่น”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ มูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์อุบลราชธานี และชมรมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานเดิน – วิ่ง การกุศล 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี “หมอยา พาแล่น” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ดร.ภก.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประธานเปิดและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่หันมาใส่ใจสุขภาพและการออกกำลังกาย ด้วยการเดิน – วิ่ง นอกจากนี้ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะสมทบทุนกองทุนมูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตลอดจนสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเภสัชต่อไป สำหรับงานเดิน – วิ่ง การกุศล 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี “หมอยา พาแล่น” ที่จัดขึ้นครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากนักวิ่งชาย – หญิง หลากหลายช่วงอายุจากทุกภาคส่วนสนใจเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวนกว่า 2,000 คน โดยจัดสรรรางวัลเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 ประเภทเดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 5 กิโลเมตร (Fun Run) : นักวิ่งชาย – หญิง ที่วิ่งเข้าเส้นชัย 25 ท่านแรก ได้รับของที่ระลึกจากคณะผู้จัดงาน กลุ่มที่ 2 ประเภทครอบครัวหรือทีม ระยะทาง 5 กิโลเมตร ผู้ชนะอันดับที่ 1 – 3 ได้รับโล่รางวัล กลุ่มที่ 3 ประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร : ผู้ชนะอันดับที่ 1 – 3 เพศชายและเพศหญิงในแต่ละรุ่นอายุ ได้รับโล่รางวัล โดยแบ่งเป็น 6 รุ่นอายุ และกลุ่มที่ 4 ประเภทแฟนซี ในธีม “The Symbol of Pharmacy” : ผู้ชนะอันดับที่ 1 – 3 ได้รับโล่รางวัล สำหรับนักวิ่งทุกประเภทที่วิ่งเข้าเส้นชัยทุกคน ทุกระยะทาง จะได้รับเหรียญรางวัล พร้อมกระเป๋าผ้า 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นของที่ระลึกภายในงาน


ดร.ภก.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประธานเปิดงานเดิน – วิ่ง การกุศล 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี “หมอยา พาแล่น” กล่าวว่า ปัจจุบันการส่งเสริมและรักษาสุขภาพของร่างกายเป็นสิ่งสำคัญ การเล่นกีฬาเป็นการออกกำลังกายที่ดี โดยเฉพาะ “การวิ่ง” เป็นการออกกำลังกายที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน “การวิ่ง – การเดิน” ถือเป็นการออกกำลังกายที่ง่ายที่สุด ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อื่นใดมาเป็นตัวช่วย โดยประโยชน์ที่จะได้รับมีหลายอย่าง อาทิเช่น ด้านสุขภาพพื้นฐานทั่วไป ช่วยรักษาระดับความดันเลือดให้เป็นปรกติ การทำงานของหัวใจ ปอด การหายใจดีขึ้น เพิ่มความฟิตและสมบูรณ์ให้กับร่างกาย ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ทำให้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายทำงานได้ดีขึ้น บรรเทาและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคประจำตัวต่าง ๆ เช่น โรคหัวใจ โรคความดันเลือด โรคเบาหวานช่วยลดระดับไขมันในเลือด และช่วยในการลดน้ำหนักและควบคุมน้ำหนัก ด้านสุขภาพจิตและอารมณ์ ช่วยให้อารมณ์ และสุขภาพจิตดีขึ้น ช่วยทำให้ระดับความเครียดลดลง เป็นต้น กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ยังเป็นการส่งเสริมโอกาสให้มีการพบปะสังสรรค์ เชื่อมความสัมพันธ์กันระหว่างนักศึกษา ผู้ปกครอง อาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และประชาชนในชุมชน ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะได้ร่วมใจกันร่วมสนับสนุนกิจกรรมนี้ให้บรรลุตามเป้าหมาย อันจะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของสังคมและประเทศชาติสืบไป ซึ่งการจัดงานได้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ทางคณะผู้จัดงานขอขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงานเดิน – วิ่งการกุศลครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็น บริษัทโชติสมาร์ทเก็ตติ้ง (วอลล์) จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัดอุบลวิทยาคาร บริษัทโฮมฮับจำกัด บริษัท โอเร็กซ์เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท อีซูซุตังปักอุบล ร้านสมัยใหม่เฟอร์นิเจอร์ บริษัท โกอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด และโรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2 ที่ให้การสนับสนุนการจัดงาน ทางคณะผู้จัดงานจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here