ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##สพร.7อุบลฯ ร่วมกับ บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซั่ม(สระบุรี) จำกัด. เปิดหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการติดตั้งฝ้าเพดานยิปซั่ม รุ่นที่ 3/2563

0
705

สพร.7อุบลฯ ร่วมกับ บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซั่ม(สระบุรี) จำกัด.
เปิดหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการติดตั้งฝ้าเพดานยิปซั่ม รุ่นที่ 3/2563

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบ
วุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม รุ่นที่ 3/2563 สาขาการติดตั้งฝ้าเพดานยิปซั่ม ตาม
โครงการความร่วมมือ ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซั่ม (สระบุรี)จำกัด
ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 27 พย. – 1 ธค. 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหนองบัว ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร
จ.อุบลราชธานี
โดยการฝึกอบรมภาคปฎิบัติ ได้ติดตั้งฝ้าเพดานและผนังภายในอาคารศูนย์เด็กเล็กบ้านทุ่งหนองบัว ตาม
รายละเอียดดังนี้.
1.ติดตั้งฝ้าเพดานภายในอาคาร พื้นที่ 120 ตารางเมตร
2.ติดตั้งผนังภายใน (สำหรับห้องพยาบาล) พื้นที่ 30 ตารางเมตร
รวมพื้นที่ 150 ตารางเมตร
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากบริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซั่ม (สระบุรี) จำกัด ดังนี้
-วัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมภาคปฎิบัติ มูลค่า 45,000 บาท
-ค่าอาหารกลางวันผู้เข้ารับการอบรม จำนวนเงิน 5,000 บาท โดยมี นายยุทธศักดิ์ นฤชัยปราโมทย์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานสถาปัตยกรรม เป็นผู้แทนบริษัท์ฯร่วมในพิธีฯ
และได้มีการส่งมอบผลงานจากการฝึกอบรม ให้กับ นายยุติธรรม ปลัดองค์กรการบริหารส่วนตำบลช่อง เม็กเป็นผู้รับมอบงาน

อาคม อบรมย์ สพร.7อุบลฯ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here