ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##นายอำเภอเดชอุดมเป็นประธานการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานงานประจำปีและงานกาชาดอำเภอเดชอุดม 2562

0
653

เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562
เวลา 10.00 น. ณ.ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่นอำเภอเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานงานประจำปีและงานกาชาดอำเภอเดชอุดม 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-29 พฤศจิกายน 2562 เพื่อหารายได้ให้กิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดมไว้ใช้จ่ายในกิจการสาธารณะกุศลและช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติราษฎรที่ยากจนขาดแคลนไร้ที่พึ่งในเขตพื้นที่อำเภอเดชอุดมและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีเกษตรอำเภอเดชอุดม พัฒนาการอำเภอเดชอุดม ที่ปรึกษานายกกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม และประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอเดชอุดม เข้าร่วมประชุม ในการนี้ได้ร่วมปลูกต้นทองอุไร จำนวน 20 ต้น บริเวณที่ว่าการอำเภอเดชอุดม เพื่อให้สถานที่ราชการมีความสวยงาม ร่มรื่น เป็นระเบียบเรียบร้อย และให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ

Cr.ทีมข่าว อำเภอเดชอุดม

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here