ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรม จิตอาสา ปลูกหญ้าแฝกปรับภูมิทัศน์ริมตลิ่งแม่น้ำมูล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

0
713

จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรม จิตอาสา ปลูกหญ้าแฝกปรับภูมิทัศน์ริมตลิ่งแม่น้ำมูล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562


วันที่ 5 ธ.ค.62 ณ บริเวณตลิ่งริมแม่น้ำมูล ด้านหลังสำนักงานเหล่กาชาดจังหวัดอุบลราชรานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ชันวาคคม 2562 โดยมี จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร/ ผู้แทนส่วนราชการ/ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกช/ เหล่ากาชาดจังหวัด และประชาชน ในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก ณ บริเวณตลิ่งริมแม่น้ำมูล ด้านหลังสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ถึงวัดสุปัฏนารามวรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล/ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร/ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี/ และให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม โดยความร่วมมือร่วมใจกัน/ทำความดี เพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่หวังผลตอบแทน

Cr.ปชส.จังหวัดอุบลราชธานี

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here