ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ม.อุบลฯน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พ่อหลวง ร.9 กิจกรรมจิตอาสาวันพ่อแห่งชาติ

0
657

ม.อุบลฯ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พ่อหลวง ร.9 กิจกรรมจิตอาสาวันพ่อแห่งชาติ

​วันที่ 5 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสำนักงานพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาร่วมกับชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย จัดโครงการ ม.อุบลฯ รวมพลจิตอาสา กิจกรรมจิตอาสาวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยรับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี เป็นประธาน และ ดร.จรวยพร  แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวรายงาน พร้อมนำตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชน บุคลากร และนักศึกษา จำนวน 400 คน ร่วมจิตอาสาทำความสะอาดพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย และชุมชนโดยรอบ 

ดร.จรวยพร  แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวถึงกิจกรรมโครงการ ม.อุบลฯ รวมพลจิตอาสา กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โดยแบ่งการดำเนินกิจกรรมออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ทำความสะอาด ตัดหญ้า เก็บขยะ ล้างถนนจากบริเวณหน้ามหาวิทยาลัย ถึงชุมชนบ้านศรีไค ทั้ง 2 ฝั่งถนน และกลุ่มที่ 2 ทำความสะอาด ล้างถนน เส้นทางหน้ามหาวิทยาลัย ถึงชุมชนบ้านธาตุ  และกลุ่มสุดท้ายทำความสะอาดภายในพื้นที่โดยรอบอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2561 ในวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 นี้อีกด้วย

​ในแต่ละปีการศึกษาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินโครงการจิตอาสา มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการการทำงานร่วมกัน ช่วยเหลือกันและกัน ร่วมกันทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและชุมชน สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี “สร้างสรรค์ สามัคคี สำนึกดีต่อสังคม”เป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่นักศึกษาให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวมนำไปสู่บัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมต่อไป

​​​​​​​เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ ภาพ/ ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here