ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ศิษย์เก่าคนดังรับโทรศัพท์รายการพิเศษวันธรรมศาสตร์ 9 ธันวา เชิญชวนร่วมบริจาคเพื่อตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.ธรรมศาสตร์ เพื่อบริการประชาชน

0
376

ศิษย์เก่าคนดังรับโทรศัพท์รายการพิเศษวันธรรมศาสตร์ 9 ธันวา
เชิญชวนร่วมบริจาคเพื่อตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.ธรรมศาสตร์ เพื่อบริการประชาชน

​สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญติดตามชมรายการพิเศษ “วันธรรมศาสตร์” ชมความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย กิจกรรมสมาคม ร่วมบริจาคเพื่อตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ติดตามชมวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม นี้ เวลา 22.00-24.00 น.ทางช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 โดยมีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงมานั่งรับโทรศัพท์ อาทิ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา หมายเลข 02-3540493, อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.กระทรวงคมนาคม หมายเลข 02-3540487,จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.การกระทรวงพาณิชย์, หมายเลข 02-3540496,ถาวร เสนเนียม รมช.กระทรวงคมนาคม หมายเลข 02-3540498,ชาญศิลป์ ตรีนุชกร นายกสมาคมธรรมศาสตร์ฯและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ปตท.หมายเลข 02-3540492,รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หมายเลข 02-3540491, ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ หมายเลข 02-3540497, ศ.พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัย หมายเลข 02-3540495

​ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมธรรมศาสตร์ฯ ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ หมายเลข 02-3540490, ผาณิต พูนศิริวงศ์ หมายเลข 02-3540978, กำธร วังอุดม หมายเลข 02-3540486, วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี หมายเลข 02-3540489, กรรมสมาคมธรรมศาสตร์ฯ ,สืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ และ ดร.ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ หมายเลข 02-3540485, ชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ หมายเลข 02-3540486, มานิจ สุขสมจิตร กรรมการสภามหาวิทยาลัย หมายเลข 02-3540494,ระพี ผ่องบุพกิจ ผวจ.ฉะเชิงเทรา หมายเลข 02-3540489,เขมทัตต์ พลเดช ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) หมายเลข 02-3540488,พิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ หมายเลข 02-3540978,ดร.มนู เลียวไพโรจน์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมธรรมศาสตร์ และผศ.ประภัสสร หมายเลข 02-3540499​รวมทั้ง สุนีย์ ชัยเจนกิจ นมธ 1,รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี นมธ 1,ชัยวัฒน์ ทองคำคูณ อุปนายกสมาคมฯและปลัดกระทรวงคมนาคม,พีรพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม,ชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล,ภัครธรณ์ เทียนไชย ผวจ.จังหวัดชลบุรี, รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผอ.โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ,รศ.นพ.ดิลก ภิยโยทัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ธรรมศาสตร์,ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต,รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ,ฉัตราภรณ์ ชาญเชาว์ ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมธรรมศาสตร์ฯ, พรชัย กิตติปัญญางาม เหรัญญิกสมาคมธรรมศาสตร์ฯ และกรรมการสมาคมธรรมศาสตร์ฯ อาทิ ชาญกิจ ไตรรัตนานนท์,คณิต พีชวณิชย์,ปฏิเวช สันตะวานนท์,อภิศักดิ์ เกี่ยวการค้า, วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์, ศุภจี สุธรรมพันธุ์,ภัทรลดา สง่าแสง,จำกัด ศิริพูนทรัพย์ ทั้งนี้ เป็นการร่วมแรงร่วมใจที่ “ชาวธรรมศาสตร์ทำเพื่อประชาชน” อย่างแท้จริง

Cr.สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here