ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##นายกรัฐมนตรี เตรียมเปิดปฏิบัติการฯ ต่อต้านยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วน ปี 63 เน้นป้องกันเยาวชน-ตัดวงจรนักค้า-มุ่งสร้างพื้นที่ปลอดภัย

0
466

นายกรัฐมนตรี เตรียมเปิดปฏิบัติการฯ ต่อต้านยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วน ปี 63
เน้นป้องกันเยาวชน-ตัดวงจรนักค้า-มุ่งสร้างพื้นที่ปลอดภัย

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 : พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เตรียมเปิดปฏิบัติการฯ ต่อต้านยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วน ปี 2563 รุกแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง สร้างภูมิคุ้มกันแก่ชุมชนอย่างเข้มแข็ง มุ่งตัดวงจรการค้า-สร้างพื้นที่ปลอดภัย ภายใน มกราคม 2563 รัฐบาล โดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) กระทรวงยุติธรรม เตรียมจัดพิธีเปิดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และส่วนราชการส่วนกลาง กว่า 1,000 คน ผ่าน 4 จุดเน้น ทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนกลุ่มเสี่ยงสูง การลดอุปสงค์-อุปทาน ตัดวงจรการค้ายาเสพติด สกัดกั้นเคมีภัณฑ์สารตั้งต้น และลดผลกระทบของปัญหายาเสพติด โดยมี 5 มาตรการหลัก ดังนี้

 • มาตรการป้องกันยาเสพติด ดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในบุคคล ชุมชน และสังคม รวมถึงดำเนินการป้องกันยาเสพติดในเยาวชนกลุ่มเสี่ยง สร้างพื้นที่ปลอดภัยแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบองค์รวม
 • มาตรการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย เน้นการดำเนินงานสกัดกั้นเคมีภัณฑ์สารตั้งต้นยาเสพติด
  การปราบปรามสลายโครงสร้างเครือข่ายนักค้ายาเสพติดรายสำคัญ รวมถึงกลุ่มนักค้าในพื้นที่แพร่ระบาด
 • มาตรการบำบัดรักษายาเสพติด ให้ความสำคัญกับการบำบัดรักษาเฝ้าระวังผู้ติดยาเสพติดอย่างครบวงจร
  ขยายศักยภาพการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด ตลอดจนลดจำนวนผู้เสพเข้าสู่เรือนจำ
 • มาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเน้นการผลักดันความร่วมมือ 6 ประเทศลุ่มน้ำโขง ในการกวาดล้างแหล่งผลิตยาเสพติดตามแนวชายแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ
 • มาตรการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ ให้ความสำคัญกับการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคี
  ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค การดำเนินการตามกรอบกฎหมายและนโยบายพืชเสพติด (กัญชง กัญชา กระท่อม) รวมถึงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

การเปิดปฏิบัติการฯ ต่อต้านยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปี 2563 ตั้งเป้าบรรเทาปัญหา ลดผลกระทบต่อประชาชน สร้างความปลอดภัยในหมู่บ้าน/ชุมชน และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งระบบภายในเดือนมกราคม 2563 ทั้งนี้ สามารถติดตามรับชมการเปิดปฏิบัติการต่อต้านยาเสพติดฯ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 13.15 น. และถ่ายทอดสดทาง Facebook สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด https://www.facebook.com/ONCB.TH/@Maprang

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here