ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ถนนคนเดิน Khaosan Walking Street” Keep Khaosan Road Beautiful ร่วมส่งเสริมเอกลักษณ์สืบสานวัฒนธรรมไทย วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ ถนนข้าวสาร จัดโดย ประชาคมข้าวสารพระนครร่วมกับเขตพระนคร กรุงเทพมหานครและหน่วยงานภาครัฐ

0
617

ถนนคนเดิน Khaosan Walking Street”
Keep Khaosan Road Beautiful ร่วมส่งเสริมเอกลักษณ์สืบสานวัฒนธรรมไทย วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ ถนนข้าวสาร
จัดโดย ประชาคมข้าวสารพระนครร่วมกับเขตพระนคร กรุงเทพมหานครและหน่วยงานภาครัฐ

กำหนดการพิธีเปิดกิจกรรม “ถนนคนเดิน Khaosan Walking Street”
Keep Khaosan Road Beautiful ร่วมส่งเสริมเอกลักษณ์สืบสานวัฒนธรรมไทย วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00 – 21.30 น. ณ ถนนข้าวสาร โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้

17.00 น. พิธีกรแนะนำร้านค้าภายในงานและกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในงาน
17.45 น. ประธานในพิธี (ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) เดินทางมาถึงบริเวณงาน
พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมกิจกรรม
18.00 – 18.30 น. พิธีกรนำเข้าสู่การแสดง ชุดที่ 1 การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดยกรบ
เรียนเชิญผู้แทนประชาคมข้าวสาร (โดยคุณพรรณี เลิศสมผล) กล่าวรายงาน
เรียนเชิญประธาน (ผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร) ขึ้นบนเวทีกล่าวเปิด งาน
เรียนเชิญประธานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดงาน “ถนนคนเดิน Khaosan Walking Street”
18.30 – 19.00 น. การแสดง ชุดที่ 2 การแสดงสร้างสรรค์ชุดนักษัตร (เวทีใหญ่)
ประธาน (ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) เดินเยี่ยมชมงาน
ประธาน (ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) เดินทางกลบั
19.00 – 20.10 น. ประชาสมัพันธ์ร้านค้าภายในงานและการแสดง (บนเวทีใหญ่)

 • การแสดงชุดฟ้อนขันดอก
 • การแสดงระบำต้นวรเชษฐ์
 • การแสดงชุดตารีบหุงา
 • การแสดงสร้างสรรค์ชุดลายเกราะ
 • ไหว้ครูมวย
  20.10 – 20.20 น. พิธีกรกล่าวขอบคุณส่งต่อให้กับวงดนตรี
  20.20 – 21.30 น. วงดนตรี
  ลานกิจกรรมและ เวทีเล็ก
  19.00 – 19.30 น. การแสดงศิลปะมวยไทย (บริเวณลานกิจกรรม)
  19.30 – 20.30 น. วงดนตรีของกองสังคีต (เวทีเล็ก)
  20.30 – 21.30 น. วงดนตรีกลุ่มจิตอาสาแว่วหวาน
  20.30 – 21.00 น. การแสดง (บริเวณลานกิจกรรม)
  การแสดงศิลปะมวยไทย หรือมวยคาดเชือก (บริเวณลานกิจกรรม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here