ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##จังหวัดอุบลราชธานี เปิดโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดินเดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

0
1165

จังหวัดอุบลราชธานี เปิดโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดินเดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 14 ธ.ค.62 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี การจัดโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และนำเงินรายได้จาการจัดโครงการฯ สมทบกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติดีมีฐานะยากจนจากจังหวัดอุบลราชธานีให้มีโอกาสรับการศึกษา และเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและแสดงถึงความสามัคคีของชาวจังหวัดอุบลราชธานี
โดยกิจกรรมเดิน-วิ่ง วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้แบ่งออกเป็นประเภท คือ ฟันรัน ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร และมินิฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 12.45 กิโลเมตร ซึ่งมีประชาชนและนักวิ่งในจังหวัดอุบลราชธานีและต่างจังหวัด เข้าร่วมโครงการ จำนวน 3,680 คน

Cr.ปชส.จังหวัดอุบลราชธานี

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here