ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##อพท.ขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ จ.สุโขทัย พัฒนานักสื่อความหมายชุมชนสร้างเรื่องราวทางการท่องเที่ยว ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

0
693

อพท.ขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ จ.สุโขทัย พัฒนานักสื่อความหมายชุมชนสร้างเรื่องราวทางการท่องเที่ยว ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ นาย สุรเชษฐ์ นรถี ปลัดอาวุโส ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารปกครอง. เป็นประธาน พร้อมนาย วรพจน์ ใจมูลวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลกลางดง ร่วมเป็นประธานเปิดการอบรมนักสื่อความหมายชุมชนสร้างเรื่องราวทางการท่องเที่ยว การอบรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทุนทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ซึ่ง อพท.๔ ได้บูรณาการความร่วมมือ ระหว่างเทศบาลตำบลกลางดง และอำเภอทุ่งเสลี่ยม โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๑๐๐ คน
ประกอบด้วย เยาวชน โรงเรียนเชิงผา โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง โรงเรียนบ้านกลางดง และตัวแทนชุมชน ๑๕ หมู่บ้าน โดยวิทยากร ได้แก่ คุณนพรัตน์ รามสูต มัคคุเทศก์เชี่ยวชาญมาดกโลก, คุณวรวิทย์ เทพนีรมิตร คุณนันทิชา อินทร์บำรุง จนท.สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน สำนักงานพื้นที่พิเศษ๔ ภายใต้นายประครอง สายจันทร์มอบหมาย และนางชวมล แพจุ้ย, นางสาววัลภา ดงเรืองศรี ,นางสาวชรินทร์ทิพย์ อ่อนสุวรรณ ,นางสาวอุมาริน ขันสิงหา ทีมเจ้าหน้าที่อพท.๔

วัตถุประสงค์การจัดอบรมในครั้งนี้
๑) เพื่อสร้างนักสื่อความหมายชุมชนเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว ผู้มาเยือน
๒) เพื่อได้เส้นทางเรื่องราวการท่องเที่ยว จำนวน ๔ เส้นทาง
๓) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเมืองสร้างสรรค์จังหวัดสุโขทัย แนะนำผลิตภัณฑ์ ทางการท่องเที่ยว การสาธิตผลิตภัณฑ์
๔) เพื่อสร้างมูลค่าให้กับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีอยู่ในอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัย
๕) เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวชุมชน อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัยการอบรมในครั้งนี้ ทีมแบ่งออกเป็น ๓ ห้องเรียนโดยเวียนเรียนทั้ง ๓ ห้องเรียน ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนครบทั้ง ๓ ห้องเรียน โดยวิทยากรมัคคุเทศเชี่ยวชาญมรดกโลก สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน อพท.๔ ฝึกให้เยาวชนเเละผู้นำชุมชนฝึกคิด วิเคราะห์แยกประเภท ทรัพยากรเชิงวัฒนธรรม เชิงธรรมชาติ เชิงภูมิปัญญาท้องถิ่น เชิงกิจกรรม และนำมาสร้างเรื่องราว ทางการท่องเที่ยวตำบลกลางดง สร้างประการณ์การท่องเที่ยวที่ดี และเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ สามารถนำไปต่อยอดการเพิ่มศักยภาพการสื่อความหมายแก่เยาวชนและชุมชนต่อไป

ขอบคุณเทศบาลตำบลกลางดงและผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน #นักเรียน ทั้ง ๓โรงเรียน เเละผู้นำชุมชนทั้ง ๑๕ ชุมชน อพท.อพท.๔ ขอบคุณน้องอภิญญา (เมย์)อพท.๔
ขอบคุณน้อง อารีย์ อพท.๔
ขอบคุณวิทยากรทุกท่าน

Cr.สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

เสริม ศักดิ์สม รายงาน


ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here