ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์#วีระศักดิ์ รมว.ท่องเที่ยว ปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่น เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2562

0
557

วีระศักดิ์ รมว.ท่องเที่ยว ปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่น เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2562

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรี การท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานพิธี พร้อมด้วย พล.ต.ท.ธีรพล คุปตานนท์ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว,พล.ต.ท.สุรเซษฐ์ หักพาล ผู้บัญชาการสำนักตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่นเนื่องในเทศกาลตรุษจีนประจำปี 2562 ร่วมพิธีปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่นเนื่องในเทศกาลตรุษจีนประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 17.00 น. ณ วงเวียนโอเดียน ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ โดยมีการระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ประกอบกับ เทศกาลตรุษจีนจะมีนักท่องเที่ยวชาวจีน เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก และมีการแสดงประเพณีและวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนในเทศกาลตรุษจีนหรือปีใหม่ของชาวจีน ย่านถนนเยาวราช ที่จัดอย่างยิ่งใหญ่ในทุกๆปี กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมบูรณาการการปฏิบัติการ เพื่อรักษาความปลอดภัยและบริการนักท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง ด้วยมาตรการเข้มข้นในด้านการรักษาความปลอดภัย จึงได้จัดโครงการปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่นในเทศกาลตรุษจีนขึ้น

กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการให้บริการช่วยเหลืออำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ ที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายให้ความสำคัญในการสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายในประเทศให้มากขึ้น โดยส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ประเพณี วัฒนธรรม และกำกับดูแลให้ได้มาตรฐานเพื่อเป็นการพัฒนาการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการรณรงค์เพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการและอำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทย

สำหรับในช่วงเทศกาลตรุษจีนและเทศกาลวาเลนไทน์ของทุกๆปี จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังประเทศไทยเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นจำนวนมากเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยเพื่อการพักผ่อนและจับจ่ายซื้อสิ่งของเพราะเป็นวันหยุดยาวซึ่งถือว่าเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ของชาวจีนที่อาศัยทั่วโลก กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนำโดย พล.ต.ท.ธีรพล คุปตานนท์ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการให้ความปลอดภัยและบริการแก่นักท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึง จึงได้จัดพิธีปล่อยแถวแสดงกำลังสร้างความเชื่อมั่นในเทศกาลตรุษจีนและเทศกาลวาเลนไทน์ ปี 2562 ณ วงเวียนโอเดียน ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวไทยเชื้อสายจีนและนักท่องเที่ยวต่างชาติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีกองบัญชาการตำรวจนครบาล , กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด , สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กรมการปกครอง, กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังเพื่ออำนวยความสะดวกและรักษาความปลอยภัยให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยในช่วงเทศกาลนี้ โดยได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ จำนวนกว่า 1,000 นาย ร่วมกับอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ออกปฏิบัติการตามแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญพร้อมมาตรการให้ความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เพื่อให้การเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนและเทศการวาเลนไทน์ของนักท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีความสุข สนุกสนานและปลอดภัย ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินทางมาเป็นประธาน พร้อมมอบนโยบายในด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และในการนี้ตัวแทนจากสถานทูตในประเทศกลุ่มอาเซียนรวมทั้งตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หน่วยงานรักษาความปลอดภัย ตัวแทนการท่องเที่ยวภาคเอกชนเข้าร่วมงานดังกล่าวด้วยได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้เพื่อสร้างภาพลักษณ์ความเป็นมิตรของคนไทยที่เป็นเจ้าของประเทศซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยที่มีใจโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือและเอื้อเฟื้อของเจ้าหน้าที่ไทยที่ปฏิบัติติหน้าที่อย่างมืออาชีพซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกปลอดภัยและมีความประทับใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย

ตามที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยที่สร้างรายได้สำคัญให้กับประเทศ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวจึงตระหนักถึงความสำคัญในการสนับสนุนการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทั้งนี้ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาลมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศผ่านทางประเพณีและวัฒนธรรม สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ที่ประกาศอย่างยิ่งใหญ่ให้ปี 2561 เป็น ปี “ท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน”

@พ.ต.ต.ญ.พัชรี ศรีเผือก

#ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here