ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##สมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยธ. เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน โครงการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในหมู่บ้าน/ชุมชน 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

0
160

สมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยธ. เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน
โครงการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในหมู่บ้าน/ชุมชน 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 : นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในหมู่บ้าน/ชุมชน 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก, นายวิชัย ไชยมงคล ที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ร่วมให้การต้อนรับ วัตถุประสงค์สำคัญเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้แนวคิดสร้างพื้นที่ปลอดภัยในหมู่บ้าน/ชุมชน ด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป้าหมาย 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร และนครสวรรค์ จำนวน 200 คน ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค  อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกำหนดแนวทางการดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปี 2563 มุ่งเน้นในการเสริมสร้างพื้นที่ปลอดภัยในหมู่บ้าน/ชุมชน เน้นกระบวนการเสริมสร้างความเข็มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้นำ และคนในหมู่บ้าน/ชุมชน เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพปัญหายาเสพติด และดำเนินกิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจากหมู่บ้าน/ชุมชนที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา โดยเริ่มดำเนินการในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง  5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร และนครสวรรค์ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่ลำเลียงผ่านของยาเสพติด โดยกลุ่มขบวนการมักจะหลีกเลี่ยงเส้นทางสายหลัก ที่มีด่านตรวจ/จุดตรวจ มีความเข้มงวดไปใช้เส้นทางสายรองแทน เพื่อลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและพื้นที่ตอนใน นอกจากนี้ มิติของการลักลอบนำเข้าก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันโดยเฉพาะฝั่งทางด้านตะวันตก ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ขณะเดียวกันสถานการณ์การค้าในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย ก็เป็นพื้นที่เคลื่อนไหวของกลุ่มนักค้ารายสำคัญในเครือข่ายของกลุ่มบุคคลหลบหนีหมายจับ ซึ่งพัฒนาจากนักค้ายาเสพติดรายย่อยในพื้นที่ ยกระดับตนเองมาเป็นกลุ่มการค้ารายสำคัญ ที่มีศักยภาพติดต่อกับนายหน้ายาเสพติดในเมียนมาร์ได้โดยตรง ปัจจุบันตัวการสำคัญของกลุ่มดังกล่าว อยู่ระหว่างหลบหนีหมายจับและเข้าไปเคลื่อนไหวในฝั่งจังหวัดท่าขี้เหล็ก และจังหวัดเมืองสาต ประเทศเมียนมาร์ โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์และระบบโลจิสติกส์ที่ทันสมัยเอื้อประโยชน์ในการค้ายาเสพติด รวมถึงการนำระบบการตลาดแบบขายตรงมาใช้ ส่งผลให้การค้าและการแพร่ระบาดของยาเสพติดขยายตัวไปอย่างรวดเร็วรัฐบาลตระหนักถึง การสร้างพื้นที่ปลอดภัยภายใต้ กระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้นำ และคนในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อลดปัญหาการค้าและแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไป หลังจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 5 จังหวัด มีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน ก็จะบูรณาการร่วมกับแกนนำระดับหมู่บ้าน ตำบล เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในหมู่บ้าน/ชุมชน ต่อไป​ @เนติ​ @Maprang

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์​ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here