ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##เลือกตั้ง”นายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบูรณ์” สมัคร โชติวรรณ ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิก เป็นต่ออีก 1 สมัย

0
531

เลือกตั้ง”นายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบูรณ์” สมัคร
โชติวรรณ ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิก เป็นต่ออีก 1 สมัย

วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น การประชุมใหญ่สามัญประจำปี2562 “สมาคมสื่อมวลชนเพชรบูรณ์ ” มีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ คนใหม่ โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เลือก “นายสมัคร โชติวรรณ” ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบูรณ์ ต่ออีก 1 สมัย …โดยมีนายบุญเลิศ พุทธเจริญ อดีตนายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบูรณ์คนแรก (ผู้ก่อตั้ง) และที่ปรึกษาสมาคมฯ ให้เกียรติร่วมประชุม พร้อมทั้งท่านพันเอก ปฐวี ศรีสุข รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เกียรติมาร่วมงานและกล่าวแสดงความยินดี งานประชุมใหญ่สามัญประจำปีในปีนี้ โดยมีรายชื่อคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ “สมาคมสื่อมวลชนเพชรบูรณ์” ดังนี้

1.นายสมัคร โชติวรรณ นายกสมาคม
2.นายสุรพล ก้องเพชรศักดิ์
3.นายสุนทร ศรีเดช เหรัญญิก
4.นายประวิทย์ ยอดยา
5.นายประเทือง ลี้สุวรรณ
6.นายหนึ่ง มณีวรรณ
7.นายทองสุข บำรุงนอก
8.นายประธาน จันละมุด
9.นายเด็ช โฉมจำปา
10.นายเอนก เค้าสุวรรณกุล
11.นางลาวัลย์ วุฒิสินอักษรา
12.น.ส ศิริรัตน์ เพ็งสุวรรณ
13.นายสุรพงษ์ วุฒิสินอักษรา
14.นายจำลอง บุญเลิศ
15.นายการันต์ ธนสิริพงษ์

ที่ปรึกษาสมาคมสื่อมวลชนเพชรบูรณ์
1.นายบุญเลิศ พุทธเจริญ
2.นายประทิน นาคสำราญ
3.นายกิจฒิพงษ์ รัตนวิภาคกุล
4.นายณัฎฐรัชช์ พรธาดาวิทย์

โดยได้ร่วมถ่ายรูปกับคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ ณ พระตำหนักเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์….ที่ผ่านมา

:cr สมาชิกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบูรณ์

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here