ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##สพร.7อุบลฯ ออกตรวจในสถานประกอบกิจการศูนย์ทดสอบมาตรฐานฯ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4 (2)

0
515

สพร.7อุบลฯ ออกตรวจในสถานประกอบกิจการ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฯ
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4 (2)

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ผอ กปร.นำทีมคณะพนักงานเจ้าหน้าที่ออกตรวจประจำปี 63 (เดือนธันวาคม) ในสถานประกอบกิจการ/ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฯ/ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตาม มาตรา26/4(2)ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมฯพ.ศ.2545 และฉบับแก้ไข พ.ศ.2557 เพื่อสร้างความเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงาน รอย่างถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายกำหนดไว้ และแนวทางอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิประโยชน์ที่ สปก.จะได้รับและภารกิจหลักหรือแผนปฏิบัติงานต่างๆ ในการดำเนินงานของ สพร.7 อุบลฯ. ซึ่งหน่วยงานเข้าตรวจ มี 2 แห่งคือ หจก.อุบลวรสิทธิ์ก่อสร้าง อ.เมือง และศูนย์ประเมินฯวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม อ.เดชอุดม จ.อุบลฯ

Cr.อาคม อบรมย์

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here