ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ม.อุบลฯ ร่วมกับ บ.ซีพีเอฟ ประเทศไทย ภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ เหล่ากาชาด จ.อุบลฯ หน่วยงานทหาร/ตำราจ โรงพยาบาลภาคบริการโลหิต และสถาบันการศึกษา จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตช่วยชีวิตผู้เจ็บป่วย ภายใต้โครงการ เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งสู่ 100 ปี ทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต ส่งท้ายปีเก่า…ต้อนรับปีใหม่

0
699

ม.อุบลฯ ร่วมกับ บ.ซีพีเอฟ ประเทศไทย ภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ เหล่ากาชาด จ.อุบลฯ
หน่วยงานทหาร/ตำราจ โรงพยาบาลภาคบริการโลหิต และสถาบันการศึกษา
จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตช่วยชีวิตผู้เจ็บป่วยภายใต้โครงการ เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งสู่ 100 ปี ทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ และ นายดำริห์ แสงสินธุ์ชัย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อทำความดีด้วยการบริจาคโลหิตให้ได้ 900 ยูนิตขึ้นไป เพื่อนำโลหิตที่ได้รับการบริจาคไปช่วยชีวิตผู้เจ็บป่วยในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียงในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ที่ใกล้จะถึงนี้ และเพื่อเป็นการต่อชีวิตและมอบความสุขให้กับผู้เจ็บป่วยและครอบครัว ซึ่งจะส่งผลให้ทุกหน่วยงาน และทุกคนที่ให้การสนับสนุนและร่วมบริจาคโลหิตได้รับความสุข ความภาคภูมิใจ และส่งผลให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความมีจิตอาสาร่วมกันทำความดีต่อไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีความยินดีและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของจังหวัดอุบลราชธานีและทุกภาคส่วน เนื่องจากตระหนักดีว่าผลของการดำเนินกิจกรรมนั้น จะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้า ความสุข ความสามัคคีให้แก่ประชาชน และทุกภาคส่วน ซึ่งการบริจาคโลหิตเป็นกิจกรรมสาธารณกุศลอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่งเพราะเป็นการช่วยชีวิตผู้เจ็บป่วยให้รอดพ้นจากการเสียชีวิต ดังนั้น การจัดหาโลหิตที่มีคุณภาพและเพียงพอกับความต้องการใช้ของผู้เจ็บป่วย จึงต้องได้รับการสนับสนุนการบริจาคโลหิตจากประชาชนทั่วไป และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อย่างเต็มที่และมีความต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงมีความภาคภูมิใจ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมดี ๆ เช่นนี้ ด้วยการสนับสนุนสถานที่และอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม และพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียงต่อไป

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here