ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานรับแสงแรกแห่งสยาม เพชรงามแห่งอีสาน เที่ยวงานปีใหม่และงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี 2563

0
1331

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานรับแสงแรกแห่งสยาม เพชรงามแห่งอีสาน เที่ยวงานปีใหม่และงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี 2563โดยจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดงานประจำปีและงานกาชาดเป็นประจำทุกปี

โดยในปีนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 62 ถึงวันอาทิตย์ ที่ 5 มกราคม 2563 รวม 10วัน 10 คืน ณ บริเวณลานขวัญเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อหารายได้ช่วยกิจกรรมสาธารณกุศลของจังหวัดอุบลราชรานี สนับสนุนกิจการสำนักงานเหลากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน และประสบสาธารณภัยต่าง ๆ และเป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชน สถาบันการศึกษา นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออก และกลุ่มอาชีพจากอำเภอต่าง ๆ ได้นำสินค้า ของชุมชนมาจำหน่ายภายในงานจัดการประกวดผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพื่อยกระดับมาตรฐานของสินค้าในจังหวัดอุบลราชธานี
โดยทุกคืนตลอดระยะเวลาจัดงานมีกิจกรรม เช่น การออกร้านแสดงนิทรรศการ ของหน่วยงานราชการ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจำหน่ายรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ การแสดงคอนเสิร์ตของศิลปิน การแสดงศิลปะวัฒนธรรม พื้นบ้าน การประกวด Cover Dance ของนักเรียนนักศึกษา การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การประกวดร้องเพลง สตริง การประกวดเดินแบบผ้าไหม ผ้าฝ้ายที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี การประกวด Smart Gen Ubonratchathani การประกวด ธิดาจำแลงผ้ากาบบัวอุบลราชธานี 2563 การจัดกิจกรรมรับแสงแรกแห่งสยาม พิธีทำบุญตักบาตรรับปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล และจัดกิจกรรม นับถอยหลังสู่ปีใหม่ หรือ COUNTDOWN ในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณลานขวัญเมือง และอุทยานแห่งชาติผาแต้ม อำเภอโขงเจียม

Cr.ปชส.จังหวัดอุบลราชธานี

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here