ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##เทศบาลตำบลบัวงามจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ที่สนามกีฬาโรงเรียนบ้านบัวงามประจำปี 2562

0
863

เทศบาลตำบลบัวงามจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ที่สนามกีฬาโรงเรียนบ้านบัวงามประจำปี 2562

วันที่ 30 ธันวาคม 2562 นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลตำบลบัวงาม บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนบ้านบัวงาม ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายเอกชัย ทรงอำนาจเจริญ สส.เขต4 อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย โดยมีนายธีรพันธ์ ชัยวัฒน์ธนัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบัวงาม และส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ นายธีรพันธ์ ชัยวัฒนธ์ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจ ของคณะกรรมการทุกฝ่าย ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนกับเทศบาล ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชน มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ซึ่งเน้นความมีน้ำใจเป็นนักกีฬามากกว่าการคำนึงถึงผลแพ้หรือชนะ ดังความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ว่า”การกีฬานั้น ย่อมเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปแล้วว่า เป็นปัจจัยในการบริหารร่างกายแข็งแรง และฝึกอบรมจิตใจให้ผ่องแผ้วร่าเริ่ง รู้จักแพ้ และชนะ ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน มีการให้อภัยซึ่งกันและกัน สามัคคีกลมเกลียวกัน อย่างที่เรียกกันว่า มีน้ำใจเป็นนักกีฬา” การแข็งขันกีฬาในวันนี้มีทั้งกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้านทั้งหมด 12 ประเภท

ทีมข่าวเด่น เดชอุดม จ.อุบลฯ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here