ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ประธานเครือข่ายสื่อฯนำชาวบ้านยื่นหนังสือคัดค้านการก่อสร้างระบบประปาและจุดเชื่อมต่อท่อประปาหมู่บ้าน”จากอ่างเก็บน้ำบ้านสามัคคีธรรม” ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยคจ.กาญจนบุรี!

0
390

ประธานเครือข่ายสื่อฯนำชาวบ้านยื่นหนังสือคัดค้านการก่อสร้างระบบประปาและจุดเชื่อมต่อท่อประปาหมู่บ้าน”จากอ่างเก็บน้ำบ้านสามัคคีธรรม” ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยคจ.กาญจนบุรี!!!


เมื่อเวลา13.00 น.ของวันที่ 8 ม.ค.63 นายคฑาภณ สนธิจิตร ประธานเครือข่ายสื่อมวลชนต่อต้านทุจริตประพฤติมิชอบแห่งชาติ นายธานินท์ ณ นครฝ่ายกฎหมายเครือข่ายสื่อฯน.ส.กาญดา ระแวกกลาง เลขาเครือข่ายสื่อฯ พร้อมด้วยตัวแทนชาวบ้านหมู่5 ต.ลุ่มสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เข้ายื่นหนังสือคัดค้านโครงการก่อสร้างระบบประปาและจุดเชื่อมต่อจากอ่างเก็บบ้านสามัคคีธรรมหมู่5ไปที่ หมู่ที่7ของอบต.ลุ่มสุมโดยเข้ายื่นหนังสือคัดค้านกับอำเภอไทรโยคโดยมีนายชาตรี คงสุวรรณ ปลัดอำเภอ.เป็นผู้มารับหนังสือแทนนายสรรเสริญ คำทอง ปลัดอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่แทนนายอำเภอไทรโยคจ.กาญจนบุรี โดยนายคฑาภณ สนธิจิตรประธานเครือข่ายสื่อฯได้เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีตัวแทนชาวบ้านหมู่5บ้านสามัคคีธรรม ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยคจ.กาญจนบุรีได้เข้าร้องเรียนผ่านเครือข่ายสื่อมวลชนต่อต้านทุจริตประพฤติมิชอบแห่งชาติ ว่าองค์การบริหารส่วน ต.ลุ่มสุ่ม กำลังดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงขยายเขตท่อส่งน้ำและจุดเชื่อมต่อท่อประปาหมู่บ้านจากอ่างเก็บน้ำบ้านสามัคคีธรรมหมู่ที่5ไปยังพื้นที่หมู่7นั้น ทางอบต.ลุ่มสุ่มไม่ปฏิบัติตามประชาคมในการรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้าน ในวันที่22 มีนาคม62 ที่ได้ทำไว้กับชาวบ้านหมู่5โดยโครงนี้ชาวบ้านบ้านสามัคคีธรรมหมู่ 5 ได้ให้ความยินยอมในการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำบ้านสามัคคีธรรมพร้อมเสนอจุดเชื่อมต่อประปาหมู่บ้านระหว่างหมู่5ไปยังพื้นที่หมู่7ตามความเหมาะสมเพื่อจะได้บริหารจัดน้ำให้เกิดประโยชน์อีกทั้งยังเป็นวิธีประหยัดงบประมาณของโครงการอีกทางหนึ่งด้วยส่วนกรณีที่ชาวบ้านหมู่5ยังเคลือบแคลงและสงสัยว่า เหตุใดอบต.ลุ่มสุ่มจึงเร่งรีบก่อสร้างโครงการดังกล่าว โดยไม่ให้ความสำคัญกับคำคัดค้านของชาวบ้านสามัคคีธรรม หมู่5แต่อย่างใดโดยเฉพาะประเด็นของจุดเชื่อมต่อท่อประปาระหว่างหมู่บ้านตามที่ชาวบ้านสามัคคีธรรม หมู่5ได้ให้ความยินยอมตามประชาคมไว้แล้วโดยสามารถทำได้ง่ายและเป็นการประหยัดงบประมาณของทางราชการอีกด้วย อีกทั้งการดำเนินโครงการดังกล่าวนี้ก็เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ๆชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และได้ทำถูกต้องตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนของระเบียบราชการหรือไม่เพียงใด โดย อบต.ลุ่มสุ่ม ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ๆมีอยู่ตามกฎหมายซึ่งจำเป็นต้องตระหนักถึงความเหมาะสมในการดำเนินการและผลกระทบของชาวบ้านยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด แต่ทาง อบต.ลุ่มสุ่มกลับไม่ดำเนินการ กลับเอาอำนาจหน้าที่ๆมีอยู่ มาทำตามพอใจของตัวเองไม่มีความเป็นธรรม และไม่ให้ความสำคัญต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในทางที่ต้องเสียหายแก่ชาวบ้านและสิ่งแวดล้อม อันจะนำมาแต่ความสูญเสียทรัพยากรน้ำอย่างไม่คุ้มค่าและเสียหายต่อทรัพยากรที่มีอยู่ในวงจำกัดซึ่งอาจจะสร้างความเสียหายต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรของชาวบ้านให้ต้องได้รับความเดือดร้อนต่อไปอีกด้วย เพราะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและไม่ตรงกับปัญหาที่แท้จริง และถ้าหากเมื่อเกิดภาวะวิกฤตขาดน้ำอาจจะนำมาซึ่งความขัดแย้งของชาวบ้านของทั้ง2 หมู่บ้านในอนาคตก็เป็นได้โดยนายคฑาภณ ประธานเครือข่ายสื่อฯยังได้กล่าวอีก ว่าจากการได้ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับชาวบ้านจึงได้ทราบว่าโครงการดังกล่าวมีข้อพิรุธในโครงการอยู่หลายอย่างเช่นป้ายบอกโครงการก่อสร้างไม่มี – มีการโยกสลับโครงการอื่นเพื่อมารองรับโครงการนี้แทนซึ่งตามความจริงชาวบ้านหมู่7ไม่ได้เรียกร้องให้ทาง อบต.ลุ่มสุมทำโครงการนี้เพราะพื้นที่หมู่7ยังมีน้ำใช้อย่างพอเพียงและยังทราบมาว่าโครงการดังกล่าวได้เคยถูกทางนายอำเภอไทรโยคคนเก่าสั่งระงับโครงนี้มาแล้วแต่พอนายอำเภอ.คนเก่าเกษียณอายุราชการโครงการนี้ก็กลับเข้ามาอย่างรวดเร็วแบบไม่ทราบสาเหตุโดยทางเครือข่ายสื่อมวลชนฯจะติดตามผลการร้องเรียนเรื่องนี้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไปและถ้าผลการสอบสวนยังไม่มีความคืบหน้าอาจต้องนำชาวบ้านที่เดือดร้อนเข้ายื่นหนังสือกับอธิบดีกรมการปกครองในฐานะผู้บังคับบัญชาโดยตรงของหน่วยงานนั้นเพื่อจะได้รู้ความจริงเกี่ยวกับโครงการนี้ว่าเป็นการกระทำตามหลักกฎหมายและอำนาจหน้าที่ของ อบต.หรือไม่-หรือจะมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องกับโครงการนี้หรือไม่!

Cr.เครือข่ายสื่อมวลชนต่อต้านทุจริตประพฤติมิชอบแห่งชาติ

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here