ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลฯจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

0
383

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมี นายเอกราช สูงสง่า เป็นประธานพิธี นายบุรีรักษ์ นามบุรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโนเป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเพื่อเล็งเห็นความสำคัญของวันเด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า ที่จะเป็นกำลังหลักในการพัฒนาให้รุ่งเรือง ขณะเดียวกันยังเป็นการกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตน ด้วยการปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมทำกิจกรรมและทำความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันของสังคม อย่างมีความสุขที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปันโดยใช้กิจกรรมเป็นตัวสื่อกลาง จึงได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้น วันเด็กแห่งชาติปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมมีการแสดงของเด็กๆๆมากมาย การเล่นเกม การตอบปัญหาเพื่อรับรางวัล การแสดงความสามารถของเด็ก และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย เพื่อให้เด็กที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ได้สนุกสนานและรับขนมกลับบ้านกันทุกคน

ทีมข่าวอำเภอเดชอุดม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here