ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##อาชีวะอุบลฯต้อนรับทีมฮีโร่แกะสลักหิมะนานาชาติ กลับสู่บ้านเกิดอย่างสมเกียรติ ภูมิใจ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยกย่องให้เป็นเยาวชนต้นแบบ ที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศ พรุ่งนี้เชิญนำเสนอผลงานที่ได้รับรางวัลระดับโลกต่อนายกรัฐมนตรี

0
1377

อาชีวะอุบลฯต้อนรับทีมฮีโร่แกะสลักหิมะนานาชาติ กลับสู่บ้านเกิดอย่างสมเกียรติ ภูมิใจ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยกย่องให้เป็นเยาวชนต้นแบบ ที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศ พรุ่งนี้เชิญนำเสนอผลงานที่ได้รับรางวัลระดับโลกต่อนายกรัฐมนตรี

วันนี้ 13 มกราคม 2563 ทีมฮีโร่แกะสลักหิมะนานาชาติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี รางวัลที่ 2 (Second Prizes) ในการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ (12 th International Collegiate Snow Sculpture Contest 2020) ณ มณฑลเฮย์หลงเจียง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 4-7 มกราคม 2563 ที่ผ่านมาเดินทางกลับจังหวัดอุบลราชธานี บ้านเกิดแล้ววันนี้ ด้วยสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ เที่ยวบิน W24 ได้รับการสนับสนุนเที่ยวบินไป-กลับระหว่างประเทศจำนวน 6 ที่นั่งให้กับทีมแกะสลักหิมะนานาชาติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีฟรี จากสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ ซึ่งออกจากสนามบินสุวรรณภูมิในเวลา 12.00 น. ถึง สนามบินนานาชาติจังหวัดอุบลราชธานี เวลา 13.05 น. มี นายอุทัย ทองเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และ นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และ ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับ 6 ฮีโร่ทีมแกะสลักหิมะนานาชาติ ได้แก่ นาย พิศิษฐ์ อู่ศิริกุลพาณิชย์ หัวหน้าคณะวิชาศิลปกรรม นายสุระชาติ พละศักดิ์ หัวหน้าแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ ครูผู้ฝึกสอน นำนักเรียน นักศึกษาสาวิชาวิจิตรศิลป์ ประกอบด้วย นายอัฐกร แก้วหาวงศ์ (น้องเกมส์) นักศึกษา ปวส.2 นายพลรบ รูปคม (น้องบูม) นักศึกษา ปวส.1 3นายอนันตชัย วอทอง (น้องนัน) นักเรียน ปวช.3 นายอำพล ธรรมทอง (น้องฟ้าลั่น) นักเรียน ปวช.1 จากนั้นทีมแกะสลักหิมะนานาชาติ เดินทางด้วยรถขบวนแห่นำชัยชนะสู่จังหวัดอุบลราชธานี เคลื่อนขบวนเดินทางเข้าสักการะศาลหลักเมือง แล้วมุ่งหน้าสู่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เพื่อเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างสมเกียรติเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา มีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีร่วมให้การต้อนรับ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 คณะผู้บริหารจากอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ปกครอง และ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีด้วย
ส่วนปีนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันเป็นปีที่ 4 ภายใต้การนำของ ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ในนามสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รังสรรค์ผลงานแกะสลักหิมะนานาชาติ ที่ชื่อ “พลังแห่งความสามัคคี” “Unity is Strength” ด้วยการจำลองเหตุการณ์ในโลกจินตนาการของกลุ่มสัตว์ที่อยู่ในแดนป่าหิมพานต์ ได้แก่ ไกรสรคชสิงห์ วารีคชสิงห์ เหรา สกุณาเหรา ผลงานเน้นการถ่ายทอดเรื่องราวของ วารีคชสิงห์ ที่ถูกลูกศรของนายพรานลอบทำร้าย ทำให้ ไกรสรคชสิงห์ พร้อมด้วย เหรา สกุณาเหรา สัตว์ทั้ง 3 ได้รวมพลังกันเข้าช่วยเหลืออย่างไม่รีรอ ด้วยจิตใต้สำนึกแห่งสัญชาติญาณที่ดี ที่ควรค่าอย่างยิ่งที่จะปลูกฝังให้เกิดขึ้นในจิตใจของสังคมมนุษย์โลกในปัจจุบัน จึงเป็นที่มาของรางวัลที่ 2 (Second Prizes) ในการแกะสลักหิมะนานาชาติในครั้งนี้ ล่าสุดทีมฮีโร่แกะสลักหิมะนานาชาติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้รับหนังสือเชิญจาก กรมกิจการเด็กและเยาวชน สำนักงานเลขานุการกรม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำเสนอผลงานที่ได้รับรางวัลระดับโลกต่อ นายกรัฐมนตรี ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ในฐานะเป็นเยาวชนต้นแบบที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ในวันพรุ่งนี้วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณหน้าตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

ยงยุทธ ผูกพันธ์ ภาพข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here