ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุบลราชานี จัดกิจกรรมโครงการ ราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ปรับภูมิทัศน์ พัฒนาเรือนจำกลางอุบลราชธานี ประจำเดือน มกราคม 2563

0
1060

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุบลราชานี จัดกิจกรรมโครงการ ราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ปรับภูมิทัศน์ พัฒนาเรือนจำกลางอุบลราชธานี ประจำเดือน มกราคม 2563


เมื่อวันที่ 15 ม.ค63 ณ เรือนจำกลางจังหวัดอุบลราชธานี อำเอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิด กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา Big Cleaning ตามโครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำเดือน มกราคม 2563
โดย ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุบลราชานี ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี ทำกิจกรรม Big Cleaning เรือนจำกลางอุบลราชธานี ประกอบด้วย การทำความสะอาดสถานที่เยี่ยมญาติ เก็บกวาดขยะปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ และถนนบริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางอุบลราชธานี การจัดหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ให้บริการ ตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการทันตกรรม กับผู้ต้องขังภายในเรือนจำ พ่นยากำจัดยุงภายในเรือนจำ และการจัดอบรมขยายผลในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และความร่วมมือร่วมใจกันทำความดี เพื่อประโยชน์สวนรวม โดยไม่หวังผลตอบแทน.

Cr.ปชส.อุบลราชธานี

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here