ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ฮีโร่แกะสลักหิมะนานาชาติอาชีวะอุบลฯภูมิใจ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยกย่องเป็นเยาวชนต้นแบบ ปลื้มนำเสนอผลงานที่ได้รับรางวัลระดับโลกต่อ นายกรัฐมนตรี

0
1044

ฮีโร่แกะสลักหิมะนานาชาติอาชีวะอุบลฯภูมิใจ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ยกย่องเป็นเยาวชนต้นแบบ ปลื้มนำเสนอผลงานที่ได้รับรางวัลระดับโลกต่อ นายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน้าตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล ทีมแกะสลักหิมะนานชาติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ที่ได้รับรางวัลที่ 2 (Second Prize) จากการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ (12 th International Collegiate Snow Sculpture Contest 2020) ณ มณฑลเฮย์หลงเจียง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 4-7 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา
นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายพิศิษฐ์ อู่ศิริกุลพาณิชย์ หัวหน้าคณะวิชาศิลปกรรม นายสุระชาติ พละศักดิ์ หัวหน้าแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ ครูผู้ฝึกสอนนักศึกษาในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ คณะวิชาศิลปกรรม นายอัฐกร แก้วหาวงศ์ นักศึกษา ปวส.2 นายพลรบ รูปคม นักศึกษา ปวส.1 นายอนันตชัย วอทอง นักเรียน ปวช.3 นายอำพล ธรรมทอง นักเรียน ปวช.1 ทั้งหมดได้รับหนังสือเชิญจาก กรมกิจการเด็กและเยาวชน สำนักงานเลขานุการกรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำเสนอผลงานที่ได้รับรางวัลระดับโลกต่อ นายกรัฐมนตรี ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ในฐานะเป็นเยาวชนต้นแบบที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ในสาขาแกะสลัก (แชมป์แกะสลักหิมะ) พร้อมด้วย ทีมแกะสลักหิมะนานาชาติ รางวัลที่ 1 (First Prize) จากวิทยาลัยสารพัดช่างตราด ตามด้วย เยาวชนต้นแบบสาขานักกีฬา (นักกีฬายูยิตสู) และ เยาวชนต้นแบบสาขากิจกรรม (แกนนำเยาวชนทั่วประเทศ) เสนอผลงาน เพื่อเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจแก่เยาวชนรุ่นใหม่ทั่วประเทศ มีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและ
เยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำเยาวชนต้นแบบ 3 สาขา นำแสดงผลงานต่อ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมเยาวชนต้นแบบ พร้อมให้กำลังใจในการเดินหน้าทำความต่อไป เพราะการศึกษาทุกสาขาสามารถช่วยพัฒนาประเทศ

มนฤดี สุวรรณกูฏ ปชส.อาชีวะอุบล ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here