ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##จังหวัดอุบลราชธานี จัดงานมหาบูรพาจารย์รำลึก 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ

0
849

จังหวัดอุบลราชธานี จัดงานมหาบูรพาจารย์รำลึก 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ


วันที่ 20 ม.ค.63 ณ วัดไชยมงคล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหาบูรพาจารย์รำลึก 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และในโอกาสได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ในวาระปี พ.ศ.2563-2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ร่วมในพิธีจำนวนมากการจัดงานดังกล่าว คณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี ภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมจัดขึ้น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติหลวงปูมั่น ที่ได้รับได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ในวาระปี พ.ศ.2563-2564 สร้างชื่อสียงกับประเทศชาติ และจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีกิจกรรม การประกวดแข่งขันการบรรยายธรรม เรื่อง ” หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระอริยสงฆ์ยุคกึ่งพุทธกาล ” การแสดงหมอลำกลอน ” เทิดเกียรติภูมิพระอริยสงฆ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พิธีพุทธาภิเษกรูปหล่อเหมือน หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ประธานอ่านประกาศขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก การขับร้องสภัญญะ “หลวงปูมั่น ภูริทัตโตพระอริยสงฆ์คู่แผ่นดินสยาม” พระสงฆ์นำทำวัตรสวดมนต์เย็น “พระเถระบรรยายธรรม ปฏิบัติภาวนา พุทธศาสนิกชนร่วมประกาศ “จังหวัดอุบลราชธานี นครแห่งธรรม” โดยมีนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนร่วมการปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา ณ วัดไชยมงคล วัดสุปัฎนารามวรวิหาร และวัดเลียบ พร้อมกับวัดทุกแห่งทั่วประเทศ.

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นชาวบ้านคำบง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันบ้านคำบง ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นศิษย์หลวงปู่เสาร์อุปสมบทที่วัดศรีทอง หรือวัดศรีอุบลรัตนารามในปัจจุบัน ปฏิบัติธรรมที่วัดใต้และวัดเลียบและวัดบูรพา จังหวัดอุบลราชธานี จากนั้น ได้เดินธุดงค์เท้าเปล่าตามลุ่มน้ำโขง ตั้งแต่จังหวัดอุบลราชธานีไปภาคเหนือ -ลาว -พม่า- จนถึงธิเบต เป็นพระสายวัดป่าที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบน้อมนำพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปฏิบัติและเผยแพร่ไปทั่วโลก และมีลูกศิษย์ที่มีชื่อเสียง มากกว่า 100 รูป เช่น หลวงตามหาบัว หลวงปู่สี เป็นต้น ศิษย์รุ่นสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ วิรินธโร วัดธรรมมงคล เขตพระโขนง กรุงเทพฯ

Cr.ปชส.อุบลราชธานี

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here