ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##มูลนิธิธนาคารออมสินเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (SBFIC) เลือกอาชีวะอุบลฯ สถานศึกษาดีเด่น 1 ใน 4 ของจังหวัด ลงนาม MOU พัฒนาเยาวชนสู่นักออมมืออาชีพ

0
856

มูลนิธิธนาคารออมสินเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (SBFIC) เลือกอาชีวะอุบลฯ สถานศึกษาดีเด่น 1 ใน 4 ของจังหวัด ลงนาม MOU พัฒนาเยาวชนสู่นักออมมืออาชีพ

วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางสุวนิจ สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และนางสาวธนิดา วรรณแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีกับมูลนิธิธนาคารออมสินเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Savings Banks for International Cooperation-SBFIC) นำโดย Mr.Lutz Grashof ตำแหน่งที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญอาวุโส SBFIC พร้อมด้วย Miss Cristina Cristea ตำแหน่งที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญอาวุโส SBFIC คุณวัชรา ภาระสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสสายงานลูกค้ารายย่อยและองค์กรชุมชน และคุณผกาวรรณ ตั้งตระกูล ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาถนนยุทธภัณฑ์ จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมลงนามข้อตกลงและเป็นสักขีพยานระหว่าง สองหน่วยงาน โดยข้อตกลงนั้นมูลนิธิธนาคารออมสินเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนียินดีให้ความร่วมมือในการจัดฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ทางการเงินในสถานศึกษาแก่คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ด้วยการสนับสนุนวิทยากร หลักสูตร และอุปกรณ์การเรียนการสอน ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดอบรมตามข้อตกลง ในหลักสูตรเกมนักออม สำหรับกลุ่มเยาวชน ในการวางแผนการใช้จ่ายภายในครัวเรือน การวิเคราะห์แผนการเงินส่วนบุคคลและครอบครัว รวมถึงการออมเงินในรูปแบบต่างๆ ทั้งนี้มูลนิธิธนาคารออมสินเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้คัดเลือกให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีให้เป็นโรงเรียนนำร่อง 1 ใน 4 สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ที่จัดตั้งธนาคารโรงเรียนภายในสถานศึกษา และมีผลการดำเนินงานที่ดี รวมทั้งครูและผู้บริหารให้ความสนใจเรื่องความรู้ด้านการเงินและการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา ได้คัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการและบันทึกลงนามความร่วมมือ ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี โรงเรียนวารินชำราบ โรงเรียนนารีนุกูล และวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

มนฤดี สุวรรณกูฏ ปชส.อาชีวะอุบล ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here