ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##อาชีวะอุบลฯ ภูมิใจ คว้า2 รางวัลการประกวดคลิปวีดีโอสร้างสรรค์สังคมไทย ค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตและยกระดับมาตรฐานขนส่งมวลชนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

0
498

อาชีวะอุบลฯ ภูมิใจ คว้า2 รางวัลการประกวดคลิปวีดีโอสร้างสรรค์สังคมไทย ค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตและยกระดับมาตรฐานขนส่งมวลชนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เปิดเผยว่า นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 จากการประกวดวีดีโอคลิปสะท้อนความนิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ “สังคมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต” ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.)และอุดมศึกษา ผลงานจาก ทีม Sultan ประกอบด้วย นายชัยชาญ ฟองทอง นายประชาคม สุบรรณพงษ์ นางสาวรษา ศรีบุญเรือง และ นายพันธกานต์ ทองทาย โดยในวันที่ 22 มกราคม 2563 นางรติภัทร จันทร์ส่อง พร้อมด้วย นายชิตณรงค์ อักษรศรี ครูผู้ควบคุมทีม แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำนักศึกษาในแผนกวิชาเดินทางเข้ารับเกียรติบัตรและถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยเงินรางวัล 10,000บาท ณ ห้องรอยัล จูบิลี บอลรูม อาคารชาร์เลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี รางวัลดังกล่าวจัดประกวด โดยมูลนิธิลมหายใจ ไร้มลทิน ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินโครงการลมหายใจไร้มลทิน ในปี 2562 ได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตยังกลุ่มเยาวชนทั่วประเทศ แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ 1. การประกวดเรียงความ หัวข้อ “สุจริตคือกระบัง ศาสตร์พ้อง 2. การประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “คิดดี ทำดี” และเพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน” 3. การประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ “ขยัน อดทน เป็นคนซื่อสัตย์” และหัวข้อ “ซื่อสัตย์สุจริต ดำเนินชีวิตใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณค่า” และ 4. การประกวดวิดีโอคลิปสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ “สังคมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต”
นอกจากนี้แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ยังสามารถ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปวีดีโอในหัวข้อ ” URCD UBON CITY BUS”เพื่อยกระดับมาตรฐานขนส่งมวลชน จังหวัดอุบลราชธานีและส่งเสริมการท่องเที่ยว จากผลงานทีม KODOMO(dragon) ประกอบด้วย 1.นายธัชชัย สุวัฒนวิทย 2.นายสหอนันต์ ศิลารักษ์ 3.นายชัยณรงค์ บุญเนตร 4.นางสาวชลธิชา วงค์นามเถาว์ และ 5.นางสาวพรพรรณ โชคนัก ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ จาก นายนิรามัย เลิศพุฒนสุวรรณ และนายสิทธิคุณ เทียมประเสริฐ กรรมการบริษัทอุบลรวมใจพัฒนาเมือง(URCD) จำกัด ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ที่ผ่านมาอีกด้วยนับเป็น 2 รางวัลเกียรติยศที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาสู่เวทีการแข่งขันในระดับต่างๆ ให้เป็นที่ยอมรับถึงผลงานและฝีมือสู่การเป็นฝีมือชน คนสร้างชาติ

มนฤดี สุวรรณกูฏ ปชส.อาชีวะอุบล ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here