ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##สนพ.หนองคาย ขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand จัดประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้า

0
533

สนพ.หนองคาย ขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand จัดประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 22 ม.ค.63 นางสาวประภัสสร ประจันตะเสน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย เปิดเผยว่า สำนักงานฯ ได้จัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้แก่ผู้ยื่นคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 2/2563 จำนวน 13 คน โดยสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นสาขาแรกที่ต้องผ่านการประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถ การวัดค่าทักษะฝีมือความรู้ความสามารถ ประสบการณ์หรือความสำเร็จในการประกอบอาชีพและคุณลักษณะส่วนบุคคล โดยยื่นคำขอต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4 ซึ่งผู้ที่ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ จะได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และบัตรประจำตัวผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ เพื่อนำไปประกอบอาชีพให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ไม่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท และในส่วนของผู้ประกอบกิจการที่มีการจ้างงานในสาขาอาชีพ ตำแหน่งงาน หรือลักษณะงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ จะต้องจ้างผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถเข้าทำงานในตำแหน่งงานดังกล่าว หากผู้ประกอบกิจการฝ่าฝืน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท โดยได้ประกาศและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เป็นต้นมา ปัจจุบันสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคารและออกรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถไปแล้วกว่า 500 คน เพื่อตอบสนองนโยบายของกระทรวงแรงงาน ในด้านการขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถาม และยื่นคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย เลขที่ 355 หมู่ 14 ถนนหนองสองห้อง – ท่าบ่อ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43100 โทร. 042-495009 โทรสาร 042-495077

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here