ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##นายกฯสื่อพร้อมชาวบ้านยื่นหนังสือคัดค้านโครงการก่อสร้างเชื่อมต่อท่อประปาหมู่บ้านกับ ผวจ.กาญฯ

0
736

นายกฯสื่อพร้อมชาวบ้านยื่นหนังสือคัดค้านโครงการก่อสร้างเชื่อมต่อท่อประปาหมู่บ้านกับ ผวจ.กาญฯ

เมื่อเวลา11.00 น.วันที่23/1/63 นายคฑาภณ สนธิจิตร นายกสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชน(ประเทศไทย)-ประธานเครือข่ายสื่อมวลชนต่อต้านทุจริตประพฤติมิชอบแห่งชาติพร้อมผู้บริหารและตัวแทนชาวบ้านหมู่5 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ได้เข้ายื่นหนังสือคัดค้านโครงการก่อสร้างระบบเชื่อมต่อท่อประปาหมู่บ้านกับ
นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี โดยสืบเนื่องว่าทางอบต.ลุ่มสุ่ม กำลังดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงขยายเขตท่อส่งน้ำ และจุดเชื่อมต่อท่อประปาหมู่บ้านจากอ่างเก็บน้ำบ้านสามัคคีธรรม หมู่ที่5ไปยังพื้นที่ในหมู่ที่7 โดยทางอบต.ลุ่มสุ่มได้ดำเนินการก่อสร้าง นั้นไม่เป็นไปตามประชาคมในการรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านเมื่อวันที่22 มีนาคม 2562 ที่ทางอบต.ลุ่มสุ่มได้ทำไว้กับชาวบ้านหมู่ที่ 5โดยโครงการดังกล่าวนี้ชาวบ้านสามัคคีธรรมหมู่ที่ 5ก็ได้ให้ความยินยอมในการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำบ้านสามัคคีธรรมเป็นอย่างดีและก็ได้เสนอจุดเชื่อมต่อประปาหมู่บ้านระหว่างหมู่ที่ 5ไปยังพื้นที่หมู่ที่7 ตามความเหมาะสมและเป็นการสมควรแก่บริหารจัดน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งยังเป็นวิธีในการประหยัดงบประมาณของโครงการด้วยทั้งโครงการนี้ยังเป็นที่เคลือบแคลงสงสัยแก่ชาวบ้านทั่วไปว่าเหตุใดทางอบต.ลุ่มสุ่มจึงเร่งรีบก่อสร้างโครงการดังกล่าว โดยไม่ให้ความสำคัญกับคำคัดค้านของชาวบ้านสามัคคีธรรมหมู่ที่ 5แต่อย่างใดโดยเฉพาะประเด็นของจุดเชื่อมต่อท่อประปาระหว่างหมู่บ้านตามที่ชาวบ้านๆสามัคคีธรรม หมู่ที่5ได้ให้ความยินยอมตามประชาคมที่ทำไว้นั้น ก็สามารถทำได้โดยง่ายและเป็นการประหยัดงบประมาณด้วย อีกทั้งการดำเนินโครงการนี้ทางอบต.ลุ่มสุ่มมีอำนาจหน้าที่ๆชอบด้วยกฎหมายและได้กระทำถูกต้องตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนระเบียบราชการหรือไม่โดยทางอบต.ลุ่มสุ่มในฐานะผู้รับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่ๆมีอยู่ตามกฎหมาย จึงจำเป็นต้องมองเห็นถึงความเหมาะสมในการดำเนินการและผลกระทบที่จะเกิดกับชาวบ้านซึ่งจะนำมาแต่ความสูญเสียทรัพยากรน้ำอย่างไม่คุ้มค่า ซึ่งมีอยู่ในปริมาณจำกัดอีกทั้งจะสร้างความเสียหายต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรของชาวบ้านอีกเพราะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและไม่ตรงกับปัญหาที่แท้จริงที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านซึ่งอาจจะนำมาถึงความขัดแย้งของชาวบ้านทั้ง 2หมู่บ้านในอนาคตอีกด้วย
โดยทางสมาคมฯและเครือข่ายสื่อฯพร้อมทั้งตัวแทนชาวบ้านหมู่5หมู่ต.ลุ่มสุ่มจึงขอให้ ทางผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจบุรี มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่มาจากส่วนกลางลงมาตรวจสอบและหาข้อเท็จจริงเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาข้อพิพาทดังกล่าวและขอให้มีคำสั่งให้ทางอบต.ลุ่มสุ่มระงับการก่อสร้างปรับปรุงขยายเขตท่อส่งน้ำ และจุดเชื่อมต่อท่อประปาหมู่บ้านจากอ่างเก็บน้ำบ้านสามัคคีธรรมหมู่5ไปยังพื้นที่หมู่7เอาไว้ก่อนเพื่อรอการตรวจสอบความถูกต้องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเป็นกลางไม่เข้าข้างใครลงมาตรวจสอบโครงการดังกล่าวนี้ว่าได้ทำถูกต้องตามข้อปฏิบัติของทางราชการหรือไม่โดยมีนายจรินทร์ อิ้วสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดกาญฯ เป็นผู้มารับหนังสือร้องเรียนแทนผวจ.กาญฯหลังได้รับหนังสือร้องเรียนแล้วก็ได้ร่วมพูดคุยกับตัวแทนชาวบ้านหมู่5โดยได้สอบถามสาเหตุและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการนี้อย่างละเอียดและรับปากว่าจะรีบติดต่อทางนายก อบต.ลุ่มสุ่มเข้ามาพูดคุยเพื่อหาทางออกและข้อยุติเรื่องนี้ให้เร็วที่สุด

Cr.สมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชน(ประเทศไทย)

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here