ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์## ปลูกฝังรากแก้ว! รมว.ศธ.รับมอบคู่มือเสริมหลักสูตร “หนูน้อยปลอดภัย สร้างวินัยจราจร” จาก 4 องค์กรเอกชน

0
535

ปลูกฝังรากแก้ว! รมว.ศธ.รับมอบคู่มือเสริมหลักสูตร “หนูน้อยปลอดภัย สร้างวินัยจราจร” จาก 4 องค์กรเอกชน


หนูๆควรรู้! รมว.ศธ.รับมอบคู่มือเสริมหลักสูตร “หนูน้อยปลอดภัย สร้างวินัยจราจร” จาก 4 องค์กรเอกชน

รองประธานยุทธศาสตร์การศึกษา หอการค้าไทย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการศึกษา ร่วมจับมือภาคเอกชน 4 องค์กร ส่งมอบคู่มือ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร “หนูน้อยปลอดภัย สร้างวินัยจราจร” ให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใช้เป็นนโยบายอบรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาในสังกัด สพฐ.นายอรรถการ ตฤษณารังสี รองประธานยุทธศาสตร์การศึกษา หอการค้าไทย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการศึกษา ในฐานะประธานสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่ ร่วมมือระหว่าง ภาคเอกชน 4 องค์กร ส่งมอบคู่มือ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร “หนูน้อยปลอดภัย สร้างวินัยจราจร” ให้กับนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใช้เป็นนโยบายอบรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาในสังกัด สพฐ. และ สพป.กทม. จำนวน 37 โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
และ ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมรับมอบในวันที่(24 ม.ค. 63) ที่สภาการศึกษา โดยหลักสูตรดังกล่าว ถือว่าเป็นความร่วมมือระหว่าง 4 องค์กรภาคเอกชน ที่ได้ร่วมกันจัดทำคู่มือ “หนูน้อยปลอดภัย สร้างวินัยจราจร” ขึ้น เพื่อรณรงค์ด้านความปลอดภัย สร้างวินัยจราจรให้กับสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนรี

สืบเนื่องจากทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่ บริษัท ไทย ยาซากิ เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ประชุมหารือโครงการ “ปลูกความรู้ สู่เยาวชนไทย สร้างวินัยจราจร” เพื่อนำหลักสูตรการฝึกนักเรียนด้านความปลอดภัยทางถนนของญี่ปุ่นมาให้ความรู้ ฝึกทักษะ และสร้างวินัยจราจรให้กับนักเรียนช่วงวัย 6-8 ปี โดยพัฒนาต่อยอดมาเป็นกิจกรรม “หนูน้อยปลอดภัย สร้างวินัยจราจร” ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ายินดีที่ 2 ประเทศได้ทำกิจกรรมดีๆ ร่วมกัน ซึ่งในโครงการฯ นี้ เป็นโครงการฯ ที่ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง สมาชิกวุฒิสภา และอดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็น เป็นผู้สนับสนุน และผลักดันโครงการ ในสมัยที่ดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรี จึงได้หารือร่วมกับ สพฐ. ,บริษัท ดับบลิว.ซี.เอส.ซันชิโร่ (ประเทศไทย) จำกัด ,บริษัท ไทย ยาซากิ เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด ,บริษัท ยามาโตะ อุนยู (ประเทศไทย) จำกัด ,บริษัท เอสซีจี ยามาโตะ เอ็กซ์เพรส จำกัด และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดขึ้น โดยมีความประสงค์สร้างความปลอดภัย และวินัยจราจร จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านความปลอดภัย สร้างวินัยจราจรให้กับสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน พร้อมทั้งเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่10 เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และสนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษา มุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ก่อนที่จะจัดทำคู่มือหลักสูตรการฝึกนักเรียนด้านความปลอดภัยทางถนน ซึ่งจะขยายผลไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาทั่วประเทศ เพื่อให้ครูนำไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจให้กับสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน จนนำมาสู่พิธีรับมอบคู่มือดังกล่าวในวันนี้ทั้งนี้ ทาง สพฐ. ได้ประชุมหารือการดำเนินงานกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (สพป.กทม.) ในการจัดอบรมโครงการนี้ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาในสังกัด สพฐ. และ สพป.กทม. จำนวน 37 โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมุ่งเน้นสิ่งสำคัญ คือมาตรการรักษาความปลอดภัย กรอบความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน มีความต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นปลูกฝังวินัยให้กับเด็กตั้งแต่เยาว์วัย เพราะการสร้างวินัยที่ดีจะทำให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศได้ ซึ่งทาง สพฐ. จะดำเนินการขับเคลื่อนโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง โดยกำชับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และโรงเรียนทั่วประเทศ ให้ดูแลกวดขันความปลอดภัยของเด็กนักเรียน และติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดต่อไป

cr: ขอขอบคุณข้อมูลจาก
“สถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่”

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here