ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##จังหวัดอุบลฯจับมือ แขวงจำปาศักดิ์ สปป.ลาว สร้างความเชื่อมั่นป้องกันไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่อย่างเข้มงวด

0
592

อุบลราชธานี จับมือ แขวงจำปาศักดิ์ สปป.ลาว สร้างความเชื่อมั่นป้องกันไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่อย่างเข้มงวด

เมื่อวันที่​ 27 ม.ค.63 ที่ผ่านมา.นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางยุภาพร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นายอุทัย ทองเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายอำเภอสิรินธรและ นายด่านศุลกากรช่องเม็ก หัวหน้าส่วนควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และแพทย์ผู้ตรวจคนเข้าเมืองช่องเม็ก ผู้แทนนายแพทย์สาสุขจังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนสำนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ 10 พร้อมด้วยผู้แทน แขวงจำปาสัก สปป.ลาว นำโดย ดร.เวียงสี สุภักดี รองหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงจำปาสัก พร้อมด้วยทีมงานระบาดจากแผนกสาธารณสุขแขวง/ทีมงานระบาดจากเมืองโพนทอง และด่านควบคุมโรคด่านสากลวังเต่า สปป.ลาว ประชุมเข้มที่ด่านชายแดนช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลฯ เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์ และกำหนดมาตรการ การป้องกันโรค ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ เพื่อผนึกกำลังบูรณาการติดตามมาตรการด้านการป้องกัน มาตรการการคัดกรอง และเพิ่มพื้นที่คัดกรอง ได้แก่สนามบิน บขส. จุดผ่านแดนไทย -ลาวและกัมพูชา โดยเฉพาะด่านสากลช่องเม็ก มาตรการคัดกรอง คัดแยกห้องควบคุมโรค ณ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ มาตรการสร้างการรับรู้ เข้าใจ เชื่อมั่น การสื่อสาร มอบให้รองผู้ว่าฯ ,นายอำเภอในพื้นที่ อปท.ทุกแห่ง สถานศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ และเพื่อเตรียมความพร้อมในมาตรการต่างๆ ซึ่งขณะนี้สถานการณ์ดังกล่าวที่จังหวัดอุบลราชธานียังไม่มีรายงานพบผู้ป่วยที่มาจากพื้นที่เสี่ยงและเฝ้าระวังแต่อย่างใด มีการเตรียมป้องกันควบคุมตามแนวชายแดนไทยลาวกัมพูชาอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะที่ด่านช่องเม็กซึ่งเป็นด่านสากล ซึ่งมีประชาชนเข้าออกวันละ 2-3 พันคน ในจำนวนนี้จะมีคนจีนประมาณ 8-9 คนผ่านเข้าออก ทุกวัน

อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบให้รองผู้ว่า นายอำเภอ และสสจ. รับผิดชอบพื้นที่เพื่อติดป้องกันอย่างใกล้ชิด และกำหนดประชุมทุกวันเพื่อติดตามสถานการณ์ใน 3 ประเด็นที่สำคัญได้แก่การติดตามฝุ่นละอองหมอกควัน PM 2.5 การติดตามสถานการณ์ภัยแล้งโรคที่มากับฤดูแล้งโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งการติดตามควบคุมการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ อย่างใกล้ชิดทุกวัน รวมทั้งได้มอบวัสดุอุปกรณ์การป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ แนะกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ปลอดภัยแน่นอน พร้อมออกตรวจพื้นที่คัดกรองจุดผ่านแดนสากลช่องเม็ก และนำข้าราชการพ่อค้า ประชาชนทำความสะอาดบริเวณด่านชายแดนไทย-สปป.ลาวที่ช่องเม็กด้วย

Cr.ปชส.จังหวัดอุบลราชธานี

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here